Radar · Inrikes

Svensk drivmedelsförsörjning sårbar vid kris

Även bensinstationer skulle behöva utrustas med reservkraft för att kunna fungera vid ett elavbrott.

Den svenska drivmedelsförsörjningen står sårbar om ett längre elavbrott skulle inträffa, vid till exempel ett krig eller en annan kris.

En stor del av Sveriges drivmedelslager saknar nämligen tillgång till reservkraft, rapporterar Ekot.

– Att pumparna då inte kan leverera drivmedel till tankbilarna kan få stora följder, enligt Anders Wallinder, chef för enheten Trygg energiförsörjning på Energimyndigheten.

– Det behöver inte vara krig utan det räcker med att det är kris och att det börjar naggas på delarna i systemet. Det kan få stora följdverkningar. Det kan vara viktig personal som inte kan komma till jobbet vilket kan leda till att vården slutar fungera, säger Anders Wallinder till radion.

Energimyndighetens och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) pekar på att det finns ett skyndsamt behov av att utrusta de stora drivmedelsdepåerna, där drivmedlet förvaras innan det transporteras till bensinstationerna, med ett mobilt reservsystem. I förlängningen skulle även alla bensinstationer behöva utrustas med reservkraft för att fungera vid ett elavbrott.

Även andra delar inom drivmedelsförsörjningen behöver stärkas, till exempel behövs fler utbildade chaufförer och fler tankbilar. Marginalerna är för små vad gäller drivmedelsförsörjningen, enligt Anders Wallinder.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV