Glöd · Debatt

”Skrota Nato och skaffa ett gemensamt EU-försvar”

"Även nu efter invasionen av Ukraina talade Trump beundrande om Putin och kallade honom ”en smart kille”.

Visserligen är pacifistiska idéer sympatiska, men nyktert sett får vi nog inse att vi är åtskilliga generationer från detta ideal. Även här i Europa, vilket vi just nu grymt får erfara med kriget i Ukraina. Men jag anser att upplägget med att Nato ska försvara Europa är olyckligt och förlegat.

DEBATT. Nato grundades efter andra världskriget när Europa låg i ruiner och inte hade råd att bygga upp starka arméer. Sovjetunionen och Warszawapakten var en stor och övermäktig fiende mot de olika små europeiska staterna. Det tilltagande kalla kriget gjorde att fler och fler länder sökte sig till Nato.

Men när Sovjetunionen upplöstes blev det ombytta roller. EU hade bildats och ekonomiskt överträffat alla länder bakom järnridån. Det fanns ett tag förslag på att Nato nu var onödigt, men det ledde inte dithän.

I förhandlingar mellan Sovjet och USA lovades det från väst att man inte skulle expandera Nato österut. Löftet bröts på flera punkter ända fram till i dag, vilket gjorde den ryska ledningen besviken och arg för att den kände sig förnedrad och hotad.

Efter 11 september-attacken 2001 förändrades Nato från en försvarspakt till en aktiv deltagande militärallians i olika amerikanske krigsaktioner som i Libyen, Irak och Afghanistan. Och det är förståeligt att USA vill ha viss kompensation för sitt stöd, men är det verkligen i EU-medborgarnas intresse att stödja USA:s krig?

Jag är medveten om att många EU-skeptiker när jag säger detta lär reagerar med ord som ”överstatlighet”, men jag anser att det är hög tid att EU ska bilda sitt eget gemensamma försvar.

Europa är i dag enat i en stor och stark ekonomisk union med några småstater som ännu står utanför. Skulle EU inte vara starkt nog att försvara sig? Ska vi verkligen fortfarande förlita oss på att USA ska komma och rädda oss ifall det skulle utbryta ett krig i vårt område?

De flesta kommer nog ihåg att USA:s förre president Donald Trump talade om att lämna Nato och överge försvarsalliansens klassiska bas i tyska Ramstein. Trumps säkerhetsrådgivare John Bolton skriver i sin memoarbok att han vid flera sammanträden fick höra presidenten säga: ”Jag bryr mig inte ett skit om Nato” och att han därför levde med en ständig skräck att presidenten skulle göra likadant med Nato som med Paris- och Iran-avtalet.

Även nu efter invasionen av Ukraina talade Trump beundrande om Putin och kallade honom ”en smart kille”. Det finns inga garantier att USA inte på nytt får en liknande eller samma ledare. Och hur skulle det gå med sanktionerna mot Ryssland om en Trump-lik president styrde från Vita huset?

Nu diskuteras enbart argument för eller emot Nato-medlemskap, men det finns ett alternativ. Ett gemensamt EU-försvar skulle lätta på spänningen mellan Ryssland och de angränsande länderna eftersom de inte länge behöver frukta den starka USA-dominerade krigsmakten Nato.

I samma takt som Nato under detta sekel har ökat i styrka har också irritationen tilltagit i Ryssland. Att Ukraina skulle gå med i Nato har av Putin ofta talats om som en absolut omöjlighet.

Därför är det dags att EU äntligen blir vuxen, tar sig samman och ser till att organisera sig så att vi EU-länder ska kunna försvara oss själva.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV