Radar · Politik

Lööf: Nya regler kan ge tusentals laddstolpar

Tiotusentals laddstolpar kan möjliggöras med regelförenklingar, enligt Centerpartiet.

Regelverket kring att sätta upp laddstationer måste bli enklare. Samtidigt vill Centerpartiet helt slopa kostnaden för att fastigheter ska få lov att installera laddstolpar.
– Tiotusentals parkeringsplatser kan öppnas upp, säger partiledaren Annie Lööf.

Elbilsboomen har tagit fart i Sverige. Under årets fyra första månader var över 28 procent av alla sålda bilar renodlade elbilar, enligt statistik från fordonsanalysföretaget Vroom. Det är mer än någon annan biltyp.

Samtidigt finns ett stort behov av laddstationer och på vissa håll i landet har det uppstått så kallade ”vita fläckar”. Trafikverket pekar ut minst 15 platser i främst Norrbotten, Västerbotten och Dalarna där infrastrukturen brister.

Där nås inte Trafikverkets mål om en snabbladdningsstation var tionde mil längs alla de stora vägarna i landet

Centerpartiet lanserar nu flera förslag för att underlätta byggandet av laddningsstationer.

– Försäljningen av elbilar rusar i Sverige och då måste laddinfrastrukturen hänga med. Det måste bli enklare att ladda från Ystad till Haparanda, säger Centerledaren Annie Lööf.

C vill anslå ytterligare 100 miljoner kronor till Trafikverket inom det så kallade etableringsstödet för att bygga bort de vita fläckarna och på så sätt uppnå täthetsmålet överallt.

Ändra lagen

Partiet vill också helt slopa kostnaden för att få tillstånd att bygga laddstolpar vid en samfällighet. Det kan i dag kosta uppemot 100 000 kronor att få en så kallad ny förrättning av Lantmäteriet, som är ansvarig myndighet.

– Det är helt orimligt. Det är i dag både dyrt och krångligt att få tillstånd att bygga en laddpunkt vid en samfällighet. Det kan vara vid parkeringsplatser, villaområden eller sommarstugor, säger Lööf.

Hon vill modernisera regelverket som Lantmäteriet har i sin prövning. Det finns i dag 2 400 samfälligheter med omkring 18 000 parkeringsplatser som skulle kunna öppnas upp, enligt Centerledaren.

– Vi ser nu att man kan möjliggöra tiotusentals laddstolpar genom att göra regelförenklingar.

Matbutiker

I nästa steg vill Lööf ändra lagstiftningen så att byggandet av laddstolpar blir enklare genom att den el-infrastruktur som laddstationer utgör ska kunna ingå i befintliga anläggningsbeslut, något det ofta inte gör i dag.

Ett anläggningsbeslut gavs när samfällighetsföreningen bildades och därmed ofta långt innan elbilsförsäljningen tog fart.

– I dag bygger den lagstiftning vi har på en verklighet som inte ens innehöll elbilar. Det behöver vi förändra.

Centerpartiet vill också se över möjligheten att ge stöd till driften av snabbladdstationer som byggs i glesbefolkade områden. Det kan handla om en bensinmack, en matvarubutik eller en restaurang som i dag tvekar om att driva en laddstation eftersom man riskerar att inte gå runt.

– De här vita fläckarna har pekats ut som platser där det inte sker någon utbyggnad på marknadsmässiga villkor. Det här skulle stärka servicen i hela landet, inte minst på glesbygden, säger Annie Lööf.