Radar · Mänskliga rättigheter

Afghanskor dömda till “en långsam död”

Talibanerna berövar miljontals kvinnor deras mänskliga rättigheter och utsätter dem för systematisk diskriminering, skriver Amnesty.

Knappt ett år efter talibanernas maktövertagande har miljontals kvinnor berövats rätten till ett fritt och tryggt liv. Och situationen förvärras för varje dag som går. Det konstaterar Amnesty i en ny rapport.

När talibanerna tog kontrollen i Afghanistan i augusti förra året hävdade de att de inte längre förtrycker kvinnor och utlovade en “mjukare” politik. Men sedan dess har kvinnors och flickors fri- och rättigheter beskurits kraftigt. De nya reglerna som talibanerna har infört diskriminerar och kränker kvinnor i så gott som alla aspekter i deras liv, menar Amnesty International.

“Allt som ingår i vardagen – om och hur de går till skolan, om och hur de arbetar, om och hur de lämnar huset – är strängt kontrollerat och begränsat”, skriver Anna Johansson, generalsekreterare för Amnesty i Sverige, i ett pressmeddelande.

Vågar inte gå ut

Människorättsorganisationen har intervjuat 101 afghanska flickor och kvinnor. I intervjuerna framkommer det att de hindras från att röra sig, studera och arbeta. Talibanerna har förbjudit kvinnor från att resa längre sträckor utan manligt sällskap men även kvinnor och flickor som rör sig kortare sträckor blir stoppade och trakasserade, vilket leder till att få vågar sig ut överhuvudtaget.

Läraren Sunbal, som intervjuas i rapporten, säger:

“Jag hade tidigare 40 till 50 elever i min klass, nu har jag färre än fem. De andra är för rädda för att ens gå ut.”

Kvinnor som protesterar mot förtrycket utsätts för trakasserier och godtyckliga fängslanden. En demonstrant berättar för Amnesty:

“En soldat slog mig på bröstet och sa: ‘Jag kan döda dig här och nu, och ingen skulle säga något.’”

"En långsam död"

En afghansk journalist beskriver situationen som ”en långsam död för kvinnor i Afghanistan.”

Amnesty menar att talibanerna avsiktligt berövar miljontals kvinnor deras mänskliga rättigheter och kräver att det internationella samfundet agerar hårdare.

”Dessa angrepp mot Afghanistans kvinnliga befolkning förvärras för varje dag som går”, skriver generalsekreterare Anna Johansson.