Radar · Miljö

MP: Ansvarslöst beslut av regeringen

Språkröret Per Bolund (MP) anser att regeringen har fattat ett ansvarslöst beslut.

MP:s språkrör och tidigare klimat- och miljöminister Per Bolund är starkt kritiskt till regeringens ja till slutförvar av kärnavfall. ”Jag tycker att det här är ett ansvarslöst beslut”, säger han. Borgerliga partiernas reaktion kan sammanfattas med: Äntligen!

Fram till november i fjol var det Per Bolund som var klimat- och miljöminister och ansvarade för frågan om slutförvaret. Nu har hans efterträdare Annika Strandhäll sagt ja till SKB:s ansökningar om slutförvar av använt kärnbränsle.

– Ledande forskare säger att de här kapslarna kanske inte håller i hundra år ens. Då utsätter man många generationer för en stor oacceptabel risk, säger Bolund.

Han är också kritisk till att regeringen inte ställer hårdare villkor i sitt beslut. Han hade till exempel velat se krav på mer forskning om kopparkapslarnas hållbarhet och att det ska krävas ett nytt regeringsbeslut när slutförvaret ska tas i drift.

Glad Sabuni

Liberalerna har istället hotat att väcka misstroendeförklaring mot Annika Strandhäll om regeringen inte fattade beslut om slutförvaret. Nu är det hotet borta.

– Förnuftet har segrat och jag är glad att Liberalerna har bidragit till att beslutet är fattat, säger L-ledaren Nyamko Sabuni.

– Så fort Socialdemokraterna krokade av Miljöpartiet, kunde de fatta ett förnuftigt beslut.

Sabuni anser att ärendet är väl utrett och att metoden för slutförvaret är säker.

– Vi har forskat kring det här de senaste 40 åren och vi kommer fortfarande att ha tid att fortsätta forska framåt och få svar på det som är återstående, säger hon.

Även KD har tidigare hotat med misstroende mot Strandhäll.

– Det här beslutet är nödvändigt, men det kommer alldeles för sent. Det hade kunnat tas för ett år sedan, säger Camilla Brodin, KD:s energipolitiska talesperson.

– Nu har regeringen hängt av sig Miljöpartiet, och då går det helt plötsligt att fatta ett beslut.

Komma till skott

Även Moderaterna välkomnar beslutet om slutförvaret.

– Det är ett helt nödvändigt beslut, säger Lars Hjälmered (M), ordförande i riksdagens näringsutskott.

Han konstaterar att Strålsäkerhetsmyndigheten inte har några utestående frågor kring säkerheten och att det har forskats och analyserats under lång tid.

– Man måste komma till skott förr eller senare, säger Hjälmered.

Han ser beslutet som en viktig pusselbit för att kunna ta nästa steg när det gäller kärnkraften i Sverige. Inte minst när det gäller utvecklingen av småmodulära kärnkraftsreaktorer.

Sverigedemokraternas energipolitiske talesperson Mattias Bäckström Johansson (SD) välkomnar beslutet, men tycker att det hade kunnat komma för mer än ett år sedan.

”Att beslutet har dröjt onödigt länge skadar förtroendet för staten i tillståndsfrågor och har skapat en osäkerhet i branschen som bidragit till högre elpriser”, skriver han i en kommentar.