Radar · Miljö

Miljöorganisationer om slutförvarsbeslutet: ”historiskt misstag”

Platsen vid Forsmark kärnkraftverk där SKB planerar att bygga slutförvaret för kärnavfallet.

Ett ”historiskt misstag” och risk för att vi satsar pengar på fel metod. Så beskriver miljöorganisationerna Regeringens beslut om slutförvaret idag.

– Det handlar om att slutförvara tusentals ton av högaktivt avfall som är farligt i hundratusentals år. Att regeringen ger klartecken trots de stora frågetecken som finns kring metoden och den långsiktiga säkerheten är anmärkningsvärt, säger Johan Swahn, kanslichef på Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning, MKG, i ett pressmeddelande.

Han menar att beslutet innebär att man riskerar både miljö och ekonomiska resurser.

– Det troliga scenariot blir nu att industrin kommer orsaka stora ingrepp i miljön samt investera pengar från kärnavfallsfonden i en slutförvarsmetod som kan komma att kasseras då forskningen om riskerna med kopparkorrosion kommer att fortsätta.

Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, konstaterade liksom Annika Strandhäll själv under sin presskonferens att beslutet var historiskt – men inte i positiv bemärkelse.

– Regeringen har idag fattat ett historiskt beslut och jag är rädd att de gjort ett historiskt misstag. Det är direkt oansvarigt av regeringen att säga ja till anläggningen för det extremt farliga kärnavfallet. Metoden att slutförvara avfallet med kopparkapslar har fått omfattande forskarkritik. Avfallet kan orsaka betydande miljöskador längs Upplandskusten – kanske redan efter några hundra år, säger hon i ett pressmeddelande.

Både MKG och Naturskyddsföreningen menar att det finns en risk att kopparkapslarna havererar redan efter några hundra år och hänvisar till oberoende experter på korrosion vid KTH som varnat för detta. I SKB:s så kallade LOT-försök – där kopparkapslar tagits upp efter 20 år – har man sett att dessa redan börjat korrodera.

Om kapslarna havererar och kärnavfallet läcker ut så kan det kontaminera grundvattnet och hela ekosystemet. Även havsmiljön blir påverkad. ”Om det sker måste ett stort område spärras av som en zon med tillträdesförbud under mycket lång tid och ingen får äta eller dricka någonting från området”, skriver organisationerna i pressmeddelandet.