Glöd · Debatt

”Stå upp för fred och mänskliga rättigheter – inte för vapen”

”FN:s generalsekreterare har en central roll i skapandet av fred, både genom sina personliga insatser och genom särskilda representanter eller grupper som han utser för speciella uppgifter, såsom förhandlingar eller insamling av fakta.

Världen måste säga nej till Rysslands och Kinas angrepp på de mänskliga rättigheterna, och FN:s generalsekreterare Antonio Guterres borde yrka på kraftfulla sanktioner mot alla länder som underblåser världens konflikter, skriver Valdi Ivancic och James Brocka partiledare respektive partisekreterare för Socialliberalerna.

DEBATT En värld som sa ”aldrig mer” men som ändå fortsätter att säga ja till våld, orättvisor, humanitär stagnation och förakt mot invånarna på vår jord.

Det negativa resultatet av diktatorers och vissa regeringars bristande tilltro till våra mänskliga rättigheter, oviljan att agera för världsfred och vår mänsklighet syns tydligt i de mångåriga konflikterna i Syrien, mellan Israel och Palestina, i Afghanistan och på andra geografiska punkter i världen.

Den arroganta synen på FN:s arbete, brist på på konstruktiv diplomati och respekt för mänskligt liv syns nu även då Ryssland invaderar Ukraina under förespegling att dess styrkor är ”fredsbevarande”. En uppgift som det åligger FN att utföra.

ACT-gruppen är en sammanslutning av 27 små och medelstora stater inom FN. De uppmanar nationer, och kanske främst vetobärande nationer att avstå från att rösta emot ”trovärdiga” resolutionsförslag som syftar till att stoppa eller förebygga folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsbrott. Sedan 1946 har länderna använt sin vetorätt 288 gånger. Ryssland har använt flest veton, 119 gånger, senast gällande Syrien och Ukraina. 46 av USA:s 84 veton har använts för att stötta Israel.

Vi borde, som nation, stå upp för fred istället för vapenrustning, Vi, tillsammans med EU:s övriga nationer borde kräva att ATC-gruppens förslag blir verklighet. Vi borde tydligt kräva att vetorätten avskaffas, inte om 100 år utan under nu levande ungdomars levnadsår, och att sanktioner blir tydligt kännbara då en medlem avviker från de stadgar man tecknat sig att följa.

Generalsekreteraren har en central roll i skapandet av fred, både genom sina personliga insatser och genom särskilda representanter eller grupper som han utser för speciella uppgifter, såsom förhandlingar eller insamling av fakta. Generalsekreteraren måste ta ett tydligt grepp om de diplomatiska samtalen med berörda i världens konflikter. Han måste fästa säkerhetsrådets uppmärksamhet på en fråga som kan hota internationell fred och säkerhet och han behöver samla församlingen mot de diktaturer som upptar plats i säkerhetsrådet och agerar i eget intresse.

António Guterres borde, samtidigt som han agerar för att de ekonomiska sanktionerna mot Afghanistan upphävs, även yrka på kraftiga åtgärder mot de nationer som blåser liv i världens konflikter, oavsett om de deltar aktivt eller passivt.

Ryssland behövde hitta en ursäkt för att inte ge Ukraina en chans att närma sig EU i samband med associeringsavtalet från 2013. Gissningsvis började Vladimir Putin att planera och utrusta de fraktioner av lojalitet som fanns kvar för den tidigare presidenten Viktor Janukovytj i området Donetsk och Luhansk redan under då pågående samtal. Ett dubbelspel som maskerades och legitimerades som ”Minskavtalet”. Med tanke på att inga punkter i avtalet fullföljts sedan det skrevs så är dagens situation ingen större överraskning.

Ursäkten att invadera heter frihetskamp med önskan att även få bli annekterade, på samma sätt som i Krim, och en påstådd önskad återförening med Moder Ryssland.

FN har sedan starten 1945 varit den viktigaste aktören i det internationella samfundet och en hörnsten i arbetet för internationell säkerhet..

För att utvecklas globalt, minska antalet konflikter och uppmuntra nationer att följa FN:s stadgar för internationell fred och säkerhet, mänskliga rättigheter och social utveckling måste man agera mot de nationer som agerar för egen vinning och motverkar utveckling och fred.

Det är dags att världen säger tydligt nej till Rysslands och Kinas oförätter mot våra mänskliga rättigheter.