Radar · Inrikes

RFSL organiserar stöd till ukrainska hbtqi-organisationer

Ett antal människor samlades på Norrmalmstorg i Stockholm för att visa sin solidaritet med krigsdrabbade Ukraina.

Enligt RFSL har hbtqi-personer tidigare varit särskilt utsatta vid konflikter i Ukraina och man befarar att den ryska invasionen riskerar att drabba denna grupp extra hårt. Nu pågår en insamlingskampanj för att stötta lokala hbtqi-organisationer. 

Natten till torsdagen inleddes den ryska invasionen av Ukraina och i kriget som pågår pekas hbtqi-personer ut som särskilt utsatta. 

“2014-2015 såg vi att hbtqi-personer i drabbade områden utgjorde måltavlor och många behövde fly sina hem. När de väl blev internflyktingar utsattes de för diskriminering och hade bland annat svårt att hitta bostad, vilket innebar att de behövde förlita sig på hbtqi-organisationer i landet för att få skydd. Att stötta ukrainska hbtqi-organisationer är därför av största vikt”, säger RFSL:s Anna Kirey, programansvarig för östeuropeiska länder, i ett uttalande. 

För att stötta ukrainska hbtqi-organisationer har RFSL startat en insamlingskampanj. Pengarna ska bland annat gå till skyddade boenden för interna hbtqi-flyktingar och till evakuering av hbtqi-personer.

“Sverige och andra europeiska länder måste vara beredda att ta emot hbtqi-flyktingar från Ukraina, erbjuda de säkra flyktvägar och möjlighet att snabbt få asyl”, säger Anna Kirey. 

Med stöd av Regnbågsfonden driver organisationen Childhood sedan 2019 ett projekt som riktar sig till unga hbtq-personer i Ukraina. Till tidningen QX säger Childhoods programchef Britta Holmberg att de är oroade för alla sina partners i Ukraina. 

“Det krävs stort mod redan i fredstid att öppet driva hbtq-personers rättigheter i Ukraina och de utsätts regelbundet för hot och trakasserier. I tider av kaos och krig vet vi att riskerna ökar för de grupper som redan innan var utsatta. Vi vet också att krig ökar riskerna för sexuella övergrepp generellt. Erfarenheterna från bland annat Syrien visar att det också gäller övergrepp mot hbtq-personer inklusive tonårspojkar. Dessutom tillkommer förstås aspekten att angriparen är en regim som är starkt hbtq-fientlig. Det är en oerhört farlig kombination.”