Radar · Migration

Talangjakt – så ska EU hantera migrationen

EU:s inrikeskommissionär Ylva Johansson lägger fram nya förslag om arbetskraftsinvandringen i EU.

Enklare regler, talangpooler och partnerskap ska få ordning på arbetskraftsinvandringen till EU. ”Vi klarar oss inte utan den”, säger EU-kommissionären Ylva Johansson i Bryssel.

Tillsammans med kollegan Margaritis Schinas presenterar Johansson en rad nya migrationsförslag efter onsdagens kommissionssammanträde i Bryssel.

Den här gången handlar det främst om legal invandring – med hopp om att samtidigt kunna få bukt med den illegala.

– Vi behöver fler sätt för folk att komma in och bidra till vår ekonomi, fastslår Johansson.

– Det här förenklar, ger fler möjligheter till flexibilitet, gör det lättare för utbildad arbetskraft och skyddar dem från att bli utnyttjade, säger Schinas.

Partnerskap

Paketet består bland annat av enklare regler när det gäller att söka arbets- och uppehållstillstånd. De femåriga långtidstillstånden ska blir mer ”attraktiva” med möjlighet att flytta mellan olika EU-länder, och även ge medföljande familjemedlemmar rätt att arbeta. Studietid ska kunna räknas in och visum ska kunna sökas digitalt.

Andra delar handlar om att skapa ”talangpartnerskap” och ”talangpooler”.

Det förstnämnda handlar om samarbeten med länder utanför EU för att hitta både enklare och mer avancerad arbetskraft på både kort och lång sikt, på ett sätt som helst ska kunna gynna båda parter.

– Det här är länder som vi behöver samarbeta med för att förhindra smuggling, hindra folk från att att ge sig ut på farliga vägar för att ta sig till EU och där vi behöver ett gott samarbete för återsändande, säger Johansson.

Redan under 2022 hoppas kommissionen på partnerskap med Marocko, Tunisien och Egypten. Nästa grupp tänkbara länder är Pakistan, Bangladesh, Senegal och Nigeria.

Hitta lärare?

Talangpoolerna är i sin tur ett system där EU hjälper medlemsländerna att hitta den personal som behövs. Ett pilotprojekt dras igång redan nu bland de miljontals ukrainare som anlänt efter Rysslands krig.

– Det här kan till exempel användas av arbetsgivare i EU-länder för att hitta ukrainska lärare som de behöver anställa för att ta hand om ukrainska barn i skolorna, säger Johansson.

Onsdagens förslag ska nu i vanlig ordning diskuteras av EU:s ministerråd och EU-parlamentet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV