Radar · Mänskliga rättigheter

Harvard inrättar fond – för att ta itu med slaveriets arv

Demonstranter utanför University of North Carolina 2021, som kräver att universitetet erbjuder en tjänst åt den prisbelönta undersökande journalisten Nikole Hannah-Jones.

Harvards universitet har ”bidragit till att upprätthålla rasförtryck och exploatering”. Det säger rektorn för universitet, som nu avsätter 100 miljoner dollar till en fond som bland annat ska arbeta med att minska det utbildningsgap som slaveriet orsakat.

På tisdagen fick studenter, institutioner och personal på Harvards universitet ett mejl, undertecknat av rektorn Lawrence Bacow, där det meddelades att en fond kommer att upprättas för att ta itu med universitetets delaktighet i slaveriet. Universitetet ska också avsätta 100 miljoner dollar till fonden för att bland annat minska de sociala, ekonomiska och utbildningsmässiga klyftor i samhället som slaveriet orsakat, rapporterar The Guardian.

I mejlet skriver rektorn bland annat att slaveriet spelat en ”betydande roll i Harvards institutionella historia och var ”inbäddat i institutionen”. 

Beslutet om att inrätta en fond baseras på rekommendationerna i en rapport från universitetet, som handlar om Harvard och dess inblandning i slavhandeln. 

”Slaveriet inbäddat i institutionen”

I rapporten ”Harvard & the Legacy of Slavery” redovisas bland annat för hur slavhandeln utgjorde en betydande del av New Englands ekonomi och vilken roll detta spelade i utformningen av Harvard.

Enligt rapportförfattarna har universitet haft finansiella förbindelser som var kopplade till slavhandeln, exempelvis det arbete som förslavade människor tvingades utföra på plantager på de karibiska öarna och i den amerikanska södern. Studiesätet, inklusive dess rektorer och professorer, ska också ha främjat ”rasvetenskap” och utfört kränkande ”rasforskning” på förslavade människor.

Rapportförfattarna rekommenderar bland annat att universitetet ska arbeta aktivt för att ta itu med effekterna av slaveriet som fortfarande syns i samhället, genom bland annat undervisning, forskning och service samt genom att avsätta medel till en fond. Bland rekommendationerna finns också att ättlingar till förslavade människor, särskilt de som har kopplingar till Harvard och de som arbetade där, ska erbjudas större utbildningsmöjligheter och att universitetet ska arbeta för att bygga en relation med dessa.

Universitetets erkännande kommer efter en bredare debatt vid studiesäten runtom i landet om att ta itu med slaveriets arv och erkänna institutionernas egna inblandning i och betydelse för slavhandeln.

”Medan Harvard inte bär exklusivt ansvar för dessa orättvisor, och medan många medlemmar i vår gemenskap har arbetat hårt för att motverka dem, har Harvard gynnats av och på vissa sätt vidmakthållit metoder som var djupt omoraliska,” skrev Lawrence Bacow i mejlet som innehöll en länk till den 100-sidiga rapporten.