Radar · Miljö

EU:s färdplan kan ge rekordstort förbud mot kemikalier

Även dricksvattnet innehåller numera skadliga ämnen såsom exempelvis olika PFAS-ämnen.

EU:s kemikalielagstiftning Reach ska om några år revideras, och ett dokument som EU-kommissionen publicerade i veckan avslöjar att omfattande restriktioner och förbud kan vara på gång. Enligt The Guardian kan det handla om upp till 12 000 ämnen.

Det är ingen hemlighet att vi idag omger oss av en mängd kemikalier som kan påverka vår hälsa negativt på en rad sätt. Därför existerar sedan år 2007 EU:s kemikalielagstiftning Reach. Men det är inte heller en hemlighet att denna lagstiftning hittills inte varit tillräcklig för att skydda medborgarna mot att utsättas för skadliga kemikalier. Ämnen såsom flamskyddsmedel, PFAS-ämnen och bisfenoler cirkulerar fortfarande på marknaden och lagstiftningen har inte hunnit med att förbjuda de många olika varianterna, som bland annat kunnat kopplas till ökad risk för cancer, reproduktionsstörningar, övervikt och diabetes.

Men det nya förslaget från EU-kommissionen, som är ett arbetsdokument och inte bindande, siktar på att rikta in sig på grupper av likartade ämnen. Något som forskare och miljöorganisationer länge efterfrågat. Detta då kemikalieindustrin anses komma undan för lätt då de kan ersätta ett förbjudet ämne med ett liknande, lätt modifierat ämne som ännu inte hamnat under myndigheternas radar. Så skedde exempelvis med ämnet bisfenol A. När det förbjöds i vissa produkter så ersattes det snart med bisfenol S, ett ämne med liknande egenskaper men som inte klassats som ett riskämne och som inte studerats i samma utsträckning som bisfenol A.

"Djärvaste detox"

Men det nya förslaget på färdplan mot att förbjuda ämnena eller införa restriktioner ser ut att kunna sträcka sig betydligt längre än tidigare. Enligt tidningen The Guardian kan det innefatta så många ämnen som 12 000.

– EU:s kemikaliekontroller går vanligtvis väldigt långsamt men EU planerar den djärvaste detox vi någonsin har sett. Lobbyister inom den petrokemiska industrin är chockade över vad som nu ligger på bordet. Det lovar att förbättra säkerheten för nästan alla tillverkade produkter och snabbt sänka den kemiska intensiteten i våra skolor, hem och arbetsplatser, säger Tatiana Santos, chef för kemikaliepolicy på Europeiska miljöbyrån (EEA), till tidningen.

Många av de mest skadliga ämnesgrupperna kommer att placeras på en så kallad ”rullande lista”, med ämnen som antingen redan har restriktioner, som planeras få det eller som potentiellt kan få det. Listan kommer regelbundet att uppdateras och ses över. Detta inför att kemikalielagstiftningen ska ses över och revideras i sin helhet till år 2027.

Förespråkare för kemikalieindustrin menar att de nya förslagen skulle slå för brett och påverka en rad produkter, bland annat i kosmetikasektorn. Men att gruppera ämnen är ändå den väg som Europeiska miljöbyrån föredrar.

Tatiana Santos säger till The Guardian att det beror på just industrins ovana att byta ut ämnen med liknande substanser. Hon kallar det för ”en cynisk och oansvarig taktik från kemi-industrin för att ersätta de mest skadliga förbjudna kemikalierna med liknande skadliga sådana som ännu inte finns på den regulatoriska radarn. Vi har sett ett decennielångt mönster av beklagligt utbyte för att undvika reglering.”