Radar · Morgonkollen

Inget förbud mot boskapsuppfödning i Schweiz

Kvinnor i Schweiz ska nu arbeta till 65 istället för 64 enligt en ny omröstning.

Väljare i Schweiz röstade i helgen i två folkomröstningar, en omröstning om att förbjuda ”omfattande boskapsuppfödning” och en om att höja kvinnors pensionsålder från 64 till 65.

Valresultatet betyder att Schweiz kommer att reformera sitt pensionssystem för första gången på nästan ett kvartssekel efter att man misslyckats med att driva igenom liknande förslag både 2004 och 2017.

Ja-sidan vann med 50,6 procent av rösterna.

Frågan har varit omdebatterad. Från regeringshåll har man länge argumenterat för behovet av att ”stabilisera” socialförsäkringssystemen för äldre i takt med att den förväntade livslängden stiger och allt fler från den folkrika generation som växte upp efter andra världskriget går i pension.

Splittring mellan könen

Kritikerna har å sin sida pekat på att schweiziska kvinnor diskrimineras på arbetsmarknaden och har betydligt lägre löner än män, vilket resulterar i att pensionsutbetalningarna blir mindre. Därför krävde man att dessa frågor skulle lösas innan pensionsåldern höjdes.

Opinionsundersökningar inför valet visade att inställningen till förslaget splittrade könen – bland män var omkring 70 procent för medan nära 60 procent av kvinnorna var emot.

Schweiziska socialistpartiet har med anledning av valresultatet utlyst en demonstration som ska hållas i Bern på måndagen.

”Kvinnors pensionsinkomster kommer att minska med 7 miljarder schweiziska franc (8 miljarder kronor) under de kommande tio åren, ett slag i ansiktet för alla kvinnor”, säger man i ett uttalande.

En separat omröstning om att öka finansieringen av pensionssystemet genom höjd moms fick också grönt ljus, 55 procent röstade ja i det fallet.

Inget förbud mot boskapsuppfödning

Ytterligare en omtvistad fråga som avgjordes under söndagen rörde ett förslag om att förbjuda omfattande boskapsuppfödning.

Här vann nej-sidan med 63 procent.

Både regeringen och parlamentet hade sedan tidigare avvisat förslaget, som i praktiken hade satt stopp för industriell djurhållning i i Schweiz.

Förslaget har lagts fram av bland annat Greenpeace, Franz Weber Foundation, Sentience och Vier Pfoten.

Söndagens valdeltagande hamnade på strax över 52 procent, vilket är strax över genomsnittet för schweiziska folkomröstningar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV