Radar · Miljö

Världen ”inte i närheten” av klimatmålet

Utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka.

Världens samlade klimatplaner leder till ökade utsläpp – och inte till de minskningar som behövs för att undvika de allvarligaste klimateffekterna. Det visar en FN-sammanställning av ländernas klimatplaner.

Ländernas planer för att minska sina utsläpp av växthusgaser är långtifrån tillräckliga för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Det visar en ny rapport från FN:s klimatsekretariat, som sammanställt alla nationella klimatplaner som lämnats in av de drygt 190 länder som skrivit under Parisavtalet.

Enligt avtalet ska temperaturökningen begränsas till väl under 2 grader, och helst till 1,5 grader, jämfört med förindustriell tid. Forskarvärlden varnar för enorma konsekvenser för våra livsvillkor och kollaps av ekosystem om vi passerar 1,5 grader.

Den bistra slutsatsen nu är att vi är på väg mot runt 2,5 graders uppvärmning före århundradets slut.

Hålla målet levande

Man är därmed inte i närheten av vad som krävs för att nå 1,5 gradersmålet, konstaterar Simon Stiell vid FN:s klimatsekretariat.

”För att hålla detta mål levande måste nationella regeringar stärka sina klimathandlingsplaner nu och genomföra dem under de kommande åtta åren” säger han i en presskommentar.

Utsläppen behöver minska med 45 procent till 2030, jämfört med 2010 års nivåer, för att 1,5-gradersmålet ska kunna uppnås, bedömer FN:s klimatpanel IPCC.

Men med ländernas nuvarande klimatplaner kommer utsläppen i stället öka med 10,6 procent till 2030, jämfört med 2010.

"Kort tid kvar"

Det är visserligen ett steg i rätt riktning jämfört med förra årets utvärdering, där motsvarande siffra var 13 procent. Men fortfarande långt ifrån tillräckligt – och FN uppmanar ländernas regeringar att skärpa sina planer inför klimattoppmötet COP27, som äger rum i Egypten mellan den 6 och 18 november.

Under förra klimatmötet i Glasgow i fjol enades länderna om att se över och skärpa sina klimatplaner, men hittills har bara 24 av 193 länder skickat in nya eller uppdaterade planer. En besvikelse, konstaterar Simon Stiell.

”Regeringarnas beslut och åtgärder måste återspegla graden av brådska, allvaret i de hot vi står inför och hur kort tid vi har kvar för att undvika de förödande konsekvenserna av skenande klimatförändringar.”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV