Radar · Utrikes

Pakistan fast under vatten – kvar till i jul

Vattnet från sensommarens översvämningar sjunker undan – men mycket långsamt.

Platser som en gång rymde människors hem ser fortfarande ut som sjöar, månader efter sommarens översvämningar i Pakistan.
Vattnet tros ligga kvar till åtminstone jul – men katastrofens konsekvenser befaras kvarstå långt in på nästa år.

– Jag har åkt igenom områden och trott att jag tittat ut över en sjö, så visar det sig vara ett översvämmat område, säger Ylva Jonsson Strömberg, krisberedskapschef på svenska Röda Korset.

Hon befinner sig i Sindh-provinsen, som tillsammans med Baluchistan drabbats hårdast av sommarens översvämningskatastrof. Tre gånger så mycket regn och vatten som vanligt från smältande glaciärer ledde till att en tredjedel av landet täcktes av vatten, som till stor del ligger kvar. Över 1 700 personer har hittills mist livet – en tredjedel av dem barn.

Långt många fler har förlorat sina hem, och odlingsmarkerna som de lever av. Det innebär att även om vattnet enligt beräkningarna sjunker undan lagom till jul så har nästa års skörd redan gått förlorad för miljoner människor.

– Det är en väldigt tuff situation att befinna sig i, att vara i händerna på att hjälporganisationer ska ge en något att äta, säger Ylva Jonsson Strömberg.

Översvämmade områden 1 juli–31 augusti 2022
Översvämmade områden 1 juli–31 augusti 2022. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Brist på mediciner

Befolkningen i Pakistan är luttrad, och försöker redan sortera vilka tegelstenar som går att återanvända från de raserade hemmen för att bygga nya bostäder. Men de kommer leva i sårbarhet under lång tid framöver. Det stillastående vattnet lockar till sig mängder av smittspridande mygg, och många dödsfall har inträffat på grund av diarrésjukdomar, denguefeber och malaria – samtidigt som 1 500 sjukhus och kliniker lamslagits, enligt nyhetsbyrån AFP. Även kolera har förekommit.

Och fastän temporära vårdinrättningar har kommit på plats når inte hjälpen fram till alla i behov.

– Det finns också en brist på mediciner, eftersom det är svårt att ta sig fram på vägarna.

Ylva Jonsson Strömberg, Svenska Röda Korsets krisberedskapschef i Pakistan
Ylva Jonsson Strömberg, Svenska Röda Korsets krisberedskapschef i Pakistan. Foto: Internationella Rödakors- och rödahalvmånefederationen

Drabbas hårdast

I Pakistan handlar samtalen om klimatförändringar mer om effekterna de har på marken – oförutsägbarheten i vädret, svårigheter att planera skörden och givetvis katastroferna som förekommer allt oftare – än om abstrakta frågor på policynivå, säger Ylva Jonsson Strömberg.

Men för henne är det självklart att monsunregnet och de smältande glaciärerna är ett resultat av den globala uppvärmningen. Medan Pakistan är ett av de länder som beräknas lida värst under klimatförändringarnas konsekvenser står landet, som sett till befolkningen är världens femte största – nära 2,8 procent av världens invånare är pakistanier – bara för 0,8 procent av växthusutsläppen, enligt AFP.

– Det är inte rimligt att de allra fattigaste länderna i världen ska bära bördan på egen hand, säger hon.