Radar · Politik

Nedlagt departement oroar miljöministrar

Miljöminister Birgitta Dahl (S) i oktober 1986.

Den nya regeringens beslut att lägga ner miljödepartementet är ”djupt bekymrande” för samtliga nu levande före detta miljöministrar sedan 1986. I ett gemensamt utspel på DN Debatt uppmanar de elva ministrarna – från S, C respektive MP – regeringen att tänka om.

”Vi ser med stor oro på vad som nu riskerar att hända med Sveriges framtida arbete med miljöfrågor. Miljöfrågorna handlar inte bara om Sverige, det handlar om världen och internationellt samarbete. Vi känner även en oro att vår goda inverkan och vårt inflytande på andra länders miljöpolitik som kommit av många års arbete med att steg för steg sätta miljöfrågorna högt på agendan nu riskerar att utraderas. Det är särskilt allvarligt när Sverige om två månader blir ordförande i EU”, skriver miljöministrarna.

Miljöfrågorna fick 1987 ett eget departement för första gången. Tidigare var området uppdelat mellan jordbruksdepartementet och industridepartementet. Numera sorterar miljöpolitiken under det nya klimat- och näringsdepartementet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV