Glöd · Under ytan

Häll inte fotogen på krigets brasa

Sandsäckar spärrar vägen i ett mörklagt Kiev, som det fortfarande såg ut den 14 mars.

91 miljarder extra till försvaret, är det verkligen vad vi behöver just nu? Vapen och upprustning är fotogen på krigets brasa, skriver Lotta Hedström på veckans Under ytan.

Som jag uppfattat världsläget finns det nu tre akuta hot mot oss i Sverige och mot världen.

Det första är klimathotet. För att förebygga, ställa om och bygga ut förnybar energi i alla verksamheter och processer skulle de 91 miljarder som försvaret nu ska få ur statskassan sitta väldigt fint de närmsta åren. Med kollapsade ekosystem, utfiskade och plastmättade hav och förorenat dricksvatten från översvämmade marker eller eldhärjade länder finns ingen mat att odla eller fånga för människorna på denna planet. Det råder ett globalt klimatnödläge!

Det andra är kärnvapenhotet, som är så nära förknippat med kärnkraften. Skulle någon galning som har tillgång till den röda knappen helt tappa sansen är det ute med oss allihop. Oavsett alla andra mått och steg. Eller börja bomba ett kärnkraftverk.

Det sista kriget

Den galningen finns redan i exekutivt läge i öster, och vill det sig illa återinstalleras en annan välkänd dito i väster med samma möjlighet att ända allt liv.

Det före detta kalla kriget mellan två supermakter har då blivit så temperaturhöjt att det blir det sista av alla krig – och allting annat också.
Det tredje är desinformations-, manipulations- och propagandahotet. Så många aktörer som numera vill få oss att tro det ena och det andra utifrån egna agendor.

Allt från äldre överviktiga herrar i nypressade fältuniformer, som på SVT stammande förklarar att civilförsvaret blöder, till en radda Nato-förespråkare som bereds talartid och får sprida sin rädslobaserade propaganda i alla tänkbara medieformat. Inklusive svenska officerare och säkerhetsexperter, också ofta i fältuniformer – ÖB hedersamt undantagen – som förmedlar att vi nog blir invaderade i morgon, men att de minsann är stridsberedda.

Nato-propaganda

Under tjugo års tid har jag noterat en gradvis accelererande Nato-propaganda i vårt land. Den firar nu triumfer och vill förmå oss att tro att vi är under akut militärt hot och att ”trygghet och säkerhet” ligger i vapenmakt. Samt att den vapenmakten bör vara tätt allierad med USA.
Efter andra världskriget har USA varit en lika stor aggressor i världen som Ryssland nu är och lämnat död och förödelse efter sig i Irak, ett otal länder i Sydamerika, Afghanistan (efter att Ryssland först stampat in 1989) eller via inducerade statskupper i Nicaragua, Venezuela etcetera. Nato-bombningarna av Belgrad och Libyen genomfördes utan FN-mandat.

Ja, Natos/USA:s blodiga lista är lika vidrig som Rysslands med Afghanistan, Syrien, Tjetjenien, Krim och det nu pågående fruktansvärda övergreppet på Ukraina som flagranta exempel.

Så varför liera sig med endera sidan? Det är fullt möjligt att tycka lika illa om Putin som om Nato!

Insikten är tvärtom att det är just polariseringen som är hotet. Dikotomiseringen och tudelningen av världen. Att det i sig existerar pakter skapar ett spänningsfält mellan dem som är det explosiva. Därför är helt simpelt klassisk avrustning, nedrustning, alliansfrihet och neutralitet i krig det enda hållbara. Ju fler länder som inser det, desto tryggare blir världen.
Ett svenskt Nato-medlemskap skulle bara spä på polariseringen och därmed öka konfliktrisken för hela världen. Suveränt uttryckt av Pierre Schori: ”Att föra in Sverige under Natos ’kärnvapenparaply’ är som att ta på sig en global självmordsväst”.

Lyssna på ÖB

Sorgligt, sorgligt, sorgligt är också att i dessa dagar – också i de mest oväntade grupperingar – höra hur många som sätter sin lit till vapen och upprustning. Som om det skulle hjälpa!

Ingen allians och inga egna styrkor skulle kunna skydda oss ifall en fullmatad ryss mot all förmodan faktiskt skulle komma hit. Bara smart civilt motstånd, utbyggt cyberförsvar och kanske lite gammalt hederligt hemvärn skulle göra verklig skillnad för svenskarnas trygghet.

Fast ryssen kommer inte att komma. Detta ”hot” finns inte! Den bilden är enbart en passande skvätt fotogen på folks rädslobrasa för att både motivera upprustning och bredda vägen för Nato. Tro inte på detta, utan lyssna på ÖB Bydén.

Han säger lugnt att det inte föreligger något överhängande militärt hot mot vårt land, samt att Försvarsmakten måste kunna svälja alla de miljarder de nu tvångsmatas med.

Ryssland har nu gjort bort sig totalt i Ukraina, hatas och bojkottas av hela världen och saknar både motiv och snart resurser att attackera oss.

Välfärd och bistånd

Använd istället dessa 91 fräscha miljarder till att upprusta vårt land civilt och på riktigt: klimatanpassa hela samhället och sänk trösklarna rejält för investeringar i förnybart.

Rusta skolan och förorterna, stärk kommunernas socialtjänster och förlossnings- och psykvården i våra regioner. Skapa heltäckande integrationsprogram värda namnet.

Då kunde nykomna ukrainska flyktingar, tidigare flyktingar från ryssbombade Syrien och ryss- och USA-bekrigade Afghanistan äntligen bli fullvärdiga och värderade samhällsmedborgare.

Inte minst: höj självförsörjningsgraden i landet på mat och egenproducerad förnybar energi.

Vill vi dessutom slippa se fler krig och galna tyranner runt om oss, bör vi fortsätta ge internationellt bistånd till civilsamhällen med MR-kunskap och källkritik, det vill säga demokratibistånd, så att ingen längre släpper fram tyranner vare sig i öst, i väst eller annorstädes.