Radar · Politik

Märta Stenevi (MP): Röster i KD och SD vill inskränka aborträtt även i Sverige

Märta Stenevi.

– Det som händer i USA är chockerande och ett ohyggligt bakslag. Sorgligt nog får vi aldrig ta den svenska aborträtten för given heller, säger Märta Stenevi, språkrör Miljöpartiet.

På fredagen tog Högsta domstolen i USA bort den grundlagsskyddade rätten till abort som gällt i landet sedan sjuttiotalet. Ett antal delstater inför förbud mot aborter inom kort.

Även i Sverige finns krafter som vill begränsa aborträtten menar Märta Stenevi.

– Runt om i Europa ser vi hur auktoritära krafter vill backa bandet, och också här i Sverige finns röster inom framför allt KD och SD som vill inskränka aborträtten.

Varken Kristdemokraterna eller Sverigedemokraterna har i sina partiprogram infört att de vill förbjuda aborter.

Motionerat 21 gånger om abort

Sverigedemokratiska riksdagsledamöter har motionerat i riksdagen vid 21 tillfällen sedan 2014 om att tillsätta utredningar i syfte att begränsa aborträtten.

”Sänkning av gränsen för fri abort” är titeln på en av motionerna som lämnades in 2017 och är underskriven av fem riksdagsledamöter från Sverigedemokraterna. I den föreslås en sänkning från dagens 18 veckor till 12.

Under perioden har Kristdemokratiska riksdagsledamöter lämnat in 3 motioner i frågan om sena aborter. Övriga partier har endast vid något enstaka tillfälle berört frågan och då i avsikt att ge generösare tillgång.

Aktuellt i Europa

Runt om i Europa är abortfrågan aktuell och debatteras i bland annat Polen som för en restriktiv politik.

I Sverige har politiker tidigare hamnat i blåsväder i frågan, bland andra Lars Adaktusson (KD) som påstods ha fört en restriktiv politik i frågan i Europaparlamentet samt moderaternas Elisabeth Svantesson som varit informationssekreterare för den abortkritiska organisationen Ja till livet.

Märta Stenevi menar att utvecklingen i USA också får konsekvenser i Europa och Sverige.

– Vi måste fortsätta att försvara det som borde vara självklara mänskliga rättigheter, och den enda som ska få bestämma över en kvinnas kropp är hon själv.

Motstånd i riksdagen

Även om inga av dagens partier förespråkar ett abortförbud finns det enskilda riksdagsledamöter som vill inskränka aborträtten jämfört med dagens lagstiftning. Det menar i alla fall socialdemokratiska kvinnoförbundets ordförande Annika Strandhäll. 

– Här finns det partier som har abortmotståndare i riksdagen. Dessa ska vi syna och kämpa mot, säger Annika strandhäll, ordförande S-kvinnor. 

– Vi ska inte hamna där amerikanska kvinnor är idag. Varenda försök att försämra aborträtten i Sverige kommer att möta på rejält politiskt mothugg. Det lovar jag.