Radar · Inrikes

Alla poliser i yttre tjänst får kroppskameror

En polis utrustad med kroppskamera.

Samtliga poliser som jobbar i yttre tjänst kommer att utrustas med kroppskameror under hösten, rapporterar P1-programmet I lagens namn.

Enligt polisen själv kan dessa kameror bidra till att minska hot och våld mot polisen. Men också öka tryggheten för de som grips.

Men etikprofessorn Susanne Wigorts Yngvesson, vid Enskilda högskolan i Stockholm, anser att kamerorna kan ha motsatt effekt.

Den största risken är att kroppskameror kan provocera fram mer våld än vad situationen annars skulle innebära, säger hon till radion.

Redan 2018 startade ett pilotprojekt där 700 poliser i region Syd och Väst utrustades med kroppskameror. Projektet har sedan vuxit och innefattade i fjol totalt 1 500 poliser i yttre tjänst fördelat över fyra polisregioner, som bär kroppskameror.