Radar · Inrikes

Ryska företag i samarbete med svenska kärnkraftverk

Tillgång till känslig information kan innebära ett säkerhetshot.

Ryska företag samarbetar med svensk kärnkraft både när det gäller rivning av reaktorer och leverans av nytt kärnbränsle. Något som kan innebära en säkerhetsrisk, rapporterar Sveriges radios Studio ett.

Ett av de specialiserade företag som arbetar med att nedmontera de svenska kärnkraftreaktorerna i Barsebäck och Oskarshamn ägs av det ryska statliga bolaget Rosatom. Något som skulle kunna innebära en säkerhetsrisk, då de inblandade företagen för att kunna utföra sitt arbete behöver tillgång till känslig information, såsom ritningar, strålningsnivåer och transportvägar.

– I grund och botten så handlar det ju om att Ryssland befinner sig i en konflikt med västvärlden, och i det sammanhanget så använder ju Ryssland hela verktygslådan för att påverka oss och för att nå sina politiska mål, säger Daniel Jonsson, forskningsledare i civil beredskap på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, till Studio ett.

Även det statliga bolaget Vattenfall, som driver Ringhals kärnkraftverk, samarbetar sedan 2008 med det ryska företaget Tvel, som ska leverera en ny typ av kärnbränsle till Ringhals, något som planeras starta år 2023. Detta har inneburit att företaget har fått tillgång till detaljerad information om det svenska kärnkraftverket.

Detta skulle kunna vara ett säkerhetsproblem i och med att Ryssland har representanter på plats i svensk infrastruktur, menar Daniel Jonsson.

– Det andra är att Sverige legitimerar det här företaget genom att ta in dem och låter dem få inflytande. Mot bakgrund av vad som händer nu och vad många har sagt under ett antal år nu så är det i högsta grad olämpligt, säger han till Studio ett.

Vare sig regeringen eller säkerhetspolisen har blandat sig i Vattenfalls beslut av att samarbeta med det ryska företag.

Radar · Inrikes

Så googlade svenskarna 2023

Svenskarna ville ha svar på många aktuella frågor av Google under 2023.

"Vad är Hamas?" och "Hur mycket får jag i elstöd?". Här är googlingarna som toppar i Sverige 2023.

Fakta: Söktrender i Sverige 2023

Nyheter och händelser:
1. Kriget i Israel och Gaza
2. Elstöd
3. Gröna Lund olycka
4. Wagnergruppen
5. Kriget i Sudan
6. Fallet Madeleine McCann
7. Stenungsund
8. Kurdiska räven
9. Europeisk energikris
10. Turkiet jordbävning
Källa: Google
Radar · Miljö

Tidspressad klimatchef: Får inte misslyckas

Sultan al-Jaber, en olje-vd från Förenade arabemiraten, leder förhandlingarna på FN:s klimatmöte COP28 i Dubai.

Kampen mot klockan har börjat. Striden om att fasa ut fossila bränslen är bara en av konfliktfrågorna som återstår på klimatmötet COP28 i Dubai.Som så ofta handlar bråken om pengar.

Ordföranden för FN:s globala klimatmöte, Sultan al-Jaber, har lagt i en högre växel för att försöka ena världens länder kring en ny klimatöverenskommelse. På tisdag vill han vara färdig, men många stora frågor återstår att lösa.

– Att misslyckas är inget alternativ. Det som vi vill uppnå ligger i allas intresse, överallt, säger han.

På söndagen samlade han alla länders representanter till en ”majlis”, ett traditionellt sätt att lösa problem i Förenade arabemiraten. Ministrar och förhandlare satt i en stor ring och förde fram sina ståndpunkter. Ett annorlunda försök att nå en kompromiss.

Blockerar

På sittningen gjorde både Saudiarabien och Irak klart att de motsätter sig alla formuleringar om att fasa ut olja, kol och naturgas. Hittills har världen aldrig lyckats enas om att sluta använda fossila bränslen, trots att det är roten till klimatproblemet. Men det är hårt tryck att få till en historisk skrivning om detta på COP28.

Saudiarabien sätter sig alltid på tvären i alla skeden, enligt Alden Meyer på tankesmedjan E3G som har följt landet i klimatprocessen i 30 år.

– Men om ordförandeskapet och andra länder lyckas få Kina, Indien, Ryssland och andra att röra på sig och acceptera någon form av skrivning om utfasning av fossila bränslen kommer trycket på saudierna att bli överväldigande, säger han till nyhetsbyrån AFP.

Komplicerade frågor

Men det finns också många andra komplicerade, olösta frågor på bordet. Och som så ofta kokar flera av dem ner till pengar.

En grupp på 20 länder, där bland annat Saudiarabien, Kina och Indien ingår, har gjort klart att de anser att rikare länder behöver ta större ansvar när det gäller utsläppsminskningar.

– I varje möte trycker de (rika länderna) på och pressar utvecklingsländerna att göra mer och mer, utan att erbjuda medlen som behövs för att genomföra åtgärder – utan att acceptera att en utfasning inte kan se likadan ut för alla om den ska vara rättvis, säger Diego Pacheco, talesperson för gruppen till The Guardian.

– Och detta medan de fortfarande ökar sin produktion av fossila bränslen.

På söndagen kom också ett förslag på ett regelverk för anpassning till klimatförändringar. Men de mest utsatta länderna för extrema temperaturer, torka och skyfall var missnöjda med förslaget. Även här handlar mycket av konflikten om pengar.

Känsligt läge

Just nu är klimatförhandlingarna inne i ett komplicerat skede. Alla bitar måste falla på plats för att en överenskommelse ska kunna klubbas och världen ska ha någon möjlighet att nå Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, jämfört med förindustriell tid.

– Frågan är om det här tog oss närmare eller längre ifrån varandra, säger klimatminister Romina Pourmokhtari (L) till TT efter söndagens sittning.

En sak står dock redan klar.

Nästa års klimattoppmöte kommer att hållas i Azerbajdzjan. Det blir tredje året i rad som ett land med stora fossila intressen håller i ordförandeskapet – vilket lär väcka kritik.

Radar · Inrikes

Trots åldersgräns – ungas snusande ökar

Vitt snus är vanligt i svenska skolan.

Fler snusar i den svenska skolan. Enligt nya siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) använder minst var fjärde gymnasieelev vitt snus.

”Vi kan se att ungas användning av vitt snus fortsätter att öka även i år, trots att en åldersgräns infördes i augusti 2022”, säger Sir Thor, forskare hos CAN i ett pressmeddelande.

CAN:s årliga rapport visar att 13 procent av niorna och 24 procent av gymnasieeleverna har använt vitt snus de senaste 30 dagarna.

När det kommer till tyngre saker visar rapporten att det är en liten del av eleverna som står för en stor del av narkotikakonsumtionen.

”Ett liknande mönster syns i den vuxna befolkningen”, säger Siri Thor.

7 procent i nian och 15 procent på andra året i gymnasiet säger att de någon gång har använt narkotika.

I rapporten från CAN framgår även att spel om pengar har ökat rejält bland pojkar som går andra året på gymnasiet, 40 procent har spelat om pengar senaste året.