Radar · Inrikes

Förskoleplats föreslås bli kommunens ansvar

Att barn börjar förskolan föreslås bli kommunens ansvar.

Att barn börjar i förskola bör vara kommunens ansvar – inte föräldrarnas, anser regeringen. Syftet är främst att i större utsträckning få barn till nyanlända att börja i förskolan.

Det är i dag upp till barnets vårdnadshavare att ansöka om förskoleplats. Men för att få fler barn i förskola föreslår regeringen att kommuner i stället ska ordna förskoleplats åt barn i åldrarna tre till fem år.

– Varje kommun ska vara skyldig att genom uppsökande ta kontakt med föräldrarna till de barn som inte har en plats i förskolan, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S), vid en presskonferens.

Förskolan bedöms ha en viktig socialiserande funktion och barn som går i förskola har senare visat sig klara skolan bättre. Därtill är förskolan viktig när det kommer till att främja integration och språkutveckling i svenska för nyanlända barn.

– Det är därför ett problem att deltagandet i förskolan är lägre bland barn som har störst nytta av de positiva effekterna. Det gäller särskilt utrikesfödda barn, säger Lina Axelsson Kihlblom.

Fler kvinnor i arbete

Att barn till utrikesfödda börjar i förskola är också en viktig pusselbit för att få utrikesfödda kvinnor i arbete i större utsträckning, i stället för att de är hemma med barnen. Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman (S) bedömer att omkring 95 procent av treåringarna i Sverige går i förskola.

– Den stora gruppen som saknas där är de till utrikesfödda föräldrar. Det är också bland utrikesfödda kvinnor som vi ser ett betydligt sämre deltagande på arbetsmarknaden, säger han till TT.

Ingen skolplikt i förskolan

Den utredning som ligger till grund för förslaget framhåller att skolplikt borde utökas, från dagens obligatoriska sexårsgräns i förskoleklass, till att gälla från och med fem års ålder. Men regeringen väljer att avvakta med detta.

– Vi backar inte utan vi går fram med en del. Det här är steg nummer ett, förtydligar Lina Axelsson Kihlblom.

TT: Ni stänger alltså inga dörrar för obligatorisk skolplikt i förskolan?

– Jag stänger inga dörrar.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV