Radar · Inrikes

Särskrivningar och hen irriterar mest

Söt potatis? Särskrivningar är en av de största källorna till irritation i det svenska språket, visar en undersökning utförd på uppdrag av Språktidningen.

Pronomenet hen har snart hängt med i tio år. Men det betyder inte att folk har slutat störa sig på det, enligt en undersökning.

Felaktiga särskrivningar och det könsneutrala pronomenet hen irriterar mest i det svenska språket, visar en undersökning utförd på uppdrag av Språktidningen.

Av de som svarat på undersökningen uppger 22 procent att felaktiga särskrivningar stör mest.

Språktidningens chefredaktör Anders Svensson säger att särskrivningar har varit den mest framträdande språkfrågan ända sedan 1980-talet.

”Det är också ett av dom mest utskällda och skambelagda misstagen. Därför är det inte oväntat att det är många som stör sig på söt potatis och karl johans svamp”, säger Anders Svensson i ett pressmeddelande.

Sedan 2015 finns det könsneutrala pronomenet hen i Svenska Akademiens ordlista. Enligt undersökningen är ordet fortfarande en vattendelare. Lika många som stör sig mest på särskrivningar stör sig mest på hen – 22 procent.

Vissa anser att hen är en symbol för en oönskad samhällsutveckling, medan andra tycker att det bidrar till inkludering.

Undersökningen har utförts av Novus genom intervjuer med ett riksrepresentativt urval av befolkningen i åldern 18-79. Undersökningen gjordes mellan 2 och 9 mars 2022.