Zoom

Kooperativ mot fattigdom i Argentina

Elizabeth Cuenca, Jesusa Flores, Flora Huamán och Ángela Oviedo (från vänster till höger) står i den ekologiska trädgård som de driver tillsammans med tio andra kvinnor i kåkstaden Rodrigo Bueno i Buenos Aires.

Analytiker varnar för att den redan utbredda fattigdomen i Argentina kan vara på väg att förvärras ytterligare. Samtidigt bildas grupper som med gemensamma krafter arbetar för att förbättra sin situation – ett exempel är kvinnokooperativet Vivera Orgánica i en av Buenos Aires kåkstäder.

I slutet av förra året levde drygt 37 procent av den argentinska befolkningen i fattigdom enligt den officiella statstiken, och många bedömare varnar för att den siffran kommer att stiga ytterligare i år.

De svåra förhållandena i kåkstaden Rodrigo Bueno fick 14 kvinnor att gå samman och med visst stöd från myndigheterna starta en egen ekologisk grönsaksodling, som nu täcker en yta på 300 kvadratmeter.

– I början var planen att odla färska grönsaker för husbehov, men i dag har vi ett kooperativ som producerar mat som säljs till invånare och företag över hela staden, berättar Elizabeth Cuenca, som flyttade till Buenos Aires från hemlandet Peru för tolv år sedan.

Gatorna i Rodrigo Bueno är leriga och de enkla tegelhusen utgör en skarp kontrast till de moderna skyskraporna i den närbelägna välbeställda stadsdelen Puerto Madero. Skillnaderna belyser den djupa ojämlikhet som råder i Buenos Aires, en megastad med nästan 15 miljoner invånare och ett 40-tal kåkstäder.

Kåkstaden rustas upp

Samtidigt är situationen nu på väg att förändras i Rodrigo Bueno. Kåkstaden tillhör ett av flera låginkomstområden som stadens myndigheter har börjat rusta upp – genom att bygga nya bostadshus, förbättrade vägar och genom att öka tillgången på offentliga tjänster. Flera av de gamla husen har rivits och de boende har i stället erbjudits möjligheten att köpa lägenheter i nya hus till fördelaktiga villkor.

De gamla leriga vägarna i Rodrigo Bueno håller på att beläggas, som en del av den satsning myndigheterna bedriver för att rusta upp den fattiga stadsdelen
De gamla leriga vägarna i Rodrigo Bueno håller på att beläggas, som en del av den satsning myndigheterna bedriver för att rusta upp den fattiga stadsdelen. Foto: Daniel Gutman/IPS

Som en del av omvandlingen erbjöds kvinnorna möjligheten att gå en odlingskurs – och de var så de träffades.

– Trots att vi bodde i samma område kände vi inte varandra. Men vi gick samman och lyckades få tag på en odlingsmark. I dag säljer vi grönsaker och plantor åt människor som vill starta egna odlingar, berättar Elizabeth Cuenca.

Sedan starten för tre år sedan har Vivera Orgánica bland annat sålt tusentals grönsaksplantor till en bilfabrik, som delat ut plantorna som en bonus till sin personal. De levererar även ekologiska grönsaker till ett av stadens finaste hotell. Kollektivets medlemmar har även fått en betydligt högre status i lokalsamhället – och verksamheten var mycket viktig under pandemin.

– Många som inte kunde lämna sina hem blev under pandemin intresserade av nyttig mat, och av att starta sina egna odlingar. Vi fick in massor av beställningar, berättar Jesusa Flores, som är född i Bolivia och var med och grundade Vivera Orgánica.

Själv blev hon av med sitt jobb som städare och vårdare i samband med de restriktioner som infördes under pandemin.

– Vivera är jätteviktigt för oss, eftersom det finns nära våra hem och vi alltid är välkomna dit, säger Jesusa Flores.

Inga statliga bidrag

Kooperativet får inga statliga bidrag, men myndigheterna bidrar med tekniskt stöd. Kvinnorna tjänar inte mycket pengar på verksamheten, utan nästan alla har också andra arbeten. Men medlemmarna är övertygade om att de kommer att kunna utveckla verksamheten ytterligare och på sikt bli heltidsanställda.

Argentinas låginkomsttagare har drabbats mycket hårt av den ekonomiska krisen i landet, en situation som förvärrades ytterligare av pandemin. Under 2020 minskade landets ekonomi med hela tio procent.

Många som blev av med sina arbeten under coronakrisen har nu kunnat återgå till arbetsmarknaden. Men ofta fall handlar det om jobb inom den informella ekonomin, som kännetecknas av låga löner och otrygga villkor.

Myndigheterna beräknar att närmare en halv miljon människor bara i Buenos Aires arbetar inom den informella sektorn.

– Det finns många företag i stadens fattiga kvarter, men problemet är att de verkar inom den informella ekonomin, vilket gör det svårt för företagen att växa och kopplas samman med den formella ekonomin, säger Belén Barreto, chef för stadens kommmunala avdelning för utvecklingsfrågor.

Social utvecklingsfond

Av det skälet har myndigheterna skapat en social utvecklingsfond som ska öka tillgången på krediter för människor och företag inom den informella sektorn.

Medlemmarna i Vivera Orgánica menar att den upprustning som skett i Rodrigo Bueno har varit positiv för invånarna, som ofta möts av fördomar i andra delar av staden.

Elizabeth Cuenca säger att hon tidigare inte ens hade någon adress att uppge när hon sökte arbeten, vilket kraftigt minskade chanserna att få ett jobb. Och kooperativet har stärkt hela området, menar hon.

– Det här projektet utgör en del av stadsdelen – och vi känner nu att vi har nya möjligheter, säger Elizabeth Cuenca.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV