Radar · Miljö

Kungsörnen skräller i Västergötland

Den mäktiga kungsörnen är tillbaka i Västergötland.

Två år i rad har kungsörnsungar kläckts i Västra Götalands län, rapporterar lokala medier. Tidigare har inga lyckade häckningar konstaterats i länet.

Kungsörnen har etablerat sig i Västsverige. Nyligen hittades en kungsörnsunge i Komosse naturreservat utanför Ulricehamn och förra året hittades en till unge i de inre delarna av Västergötland.

— Jag tycker att det är helt fantastiskt. Det fanns inga fynd av häckande kungsörn i hela Västra Götalands län. Så att det var ju en riktig skräll, säger Claes-Göran Ahlgren, ordförande i den ideella föreningen Örn-72 till P4-kanalerna i Västsverige.

Kungsörnsungen i Komosse naturreservat utanför Ulricehamn har kläckts efter att föreningen Örn-72 fick tillstånd av Länsstyrelsen att bygga ett konstgjort bo i en hög tall. Ett örnpar hittade boet och en unge såg dagens ljus under sommaren.

Kungsörnen förekommer på relativt många platser i landet, men är vanligast i de alpina miljöerna i norr. Förra året saknades dokumenterade kungsörnsrevir i Blekinge, Södermanland, Västmanland och Stockholm.

2021 inventerades totalt 790 revir av kungsörn i Sverige samt tre revir som delas med Norge, enligt Naturhistoriska riksmuseets rapport.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV