Radar · Politik

“Att förebygga är enda medicinen”

Amnesia Atòmica heter det nio meter höga svampmolnet som idag restes över Mynttorget i Stockholm för att uppmärksamma det överhängande kärnvapenhotet.

 
Imorgon är FN:s internationella dag för kärnvapnens avskaffande. Svenska Läkare mot Kärnvapen är en fem organisationer som arrangerar en gemensam manifestation i Stockholm för att uppmärksamma kärnvapenhotet. – Det vi inte kan behandla eller lindra, det måste vi förebygga, säger ordförande Vendela Englund Burnett.

En rapport framtagen av Svenska Läkare mot Kärnvapen tidigare i år kartlägger den svenska sjukvårdens kapacitet att ge skadade vård om ett kärnvapen exploderade över Stockholm. Enligt rapporten skulle knappt 9 000 läkare behöva vårda runt en kvarts miljon skadade, samtidigt som flera av stadens sjukhus låg i ruiner och avgörande infrastruktur och medicinsk utrustning var utslagen. Möjligheten att ge effektiv medicinsk hjälp i en sådan situation skulle vara obefintlig, menar Vendela Englund Burnett.

– Sjukvården kan inte klara av ett sådant scenario. Folk får inte tro att läkare på något sätt skulle kunna lösa det. Som rapporten påpekar skulle hundratusentals patienter vara i behov av intensivvård, många med svåra brännskador. Det kan man sätta i relation till att det vid Sveriges två brännskadecentrum idag finns 16 vårdplatser, som i bästa fall kan trappas upp till 25.

För Svenska Läkare mot Kärnvapen är det därför avgörande att förebygga användandet av kärnvapen och organisationen uppmanar nu Sverige att signera och ratificera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. Hittills har närmare 60 länder anslutit sig och enligt en undersökning genomförd av Olof Palmes Internationella Center vill 80% av svenskarna att även Sverige ska skriva under.

– Politikerna har som uppdrag och ansvar att skydda oss och det här är en viktig del av det. Vi måste upprätthålla tabut kring kärnvapen, det får inte normaliseras eller legaliseras. Det finns inga “goda” kärnvapen, som folk ibland vill påstå när de pratar om taktiska kärnvapen eller precisionsvapen. Kärnvapen är ett hot mot oss alla, säger Vendela Englund Burnett.

Att Sverige nu närmar sig NATO ser hon inte som ett hinder för att samtidigt kunna ratificera FN:s konvention.

– Natos syfte är i grunden att arbeta för fred och säkerhet. För att kunna uppnå det måste man minska antalet kärnvapen. Om vi går med hoppas jag att Sverige arbetar för att alliansen först och främst ska vara en säkerhetspakt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV