Krönikor

Regeringen skiter i klimatet och stänger ute dem som flyr

1987 instiftades miljödepartementet i Sverige med syfte att arbeta med frågor rörande miljö och klimat. Arbetet har fokuserat kring sådant som att minska växthusgaser, skydda det naturliga djurlivet och se över hur till exempel vattenkraft påverkar djur och natur i dess närhet. Att det funnits i 35 år är på många sätt ett dokument över hur länge vi vetat om att saker behöver göras om miljön inte skall förstöras till den nivå att det mesta levande dör ut.

Jag minns i skolan nån gång i mellanstadiet i slutet av 90-talet, hur vi pratade om sopsortering och vikten av att tänka på miljön. Under åren har det ena larmet efter det andra kommit om hur vi som samhälle misslyckas med att ta de beslut som krävs för att vända trenden med utarmning av jordens resurser, ökad global temperatur och de katastrofer som följer i fotspåren på en natur allt mer ur balans.

Det är därför en mycket kraftfull signal om hur marknaden och dess vinster står över allt annat att i princip det första vår nya regering gör är att lägga ner miljödepartementet och flytta frågorna om miljö och klimat till att ligga under näringslivsdepartementet istället. Hur mycket tydligare går det att säga att man inte alls tror på larmen om stundande katastrof eller möjligen skiter i det?

Detta är också en signal som säger att människan står över naturen, fast inte alla människor utan de rika som äger produktionen. De människor som redan nu tvingas på flykt på grund av översvämningar, torka och missväxt är ju inte människor som lever sina liv här i Sverige. De människorna som flyr klimatkrisens effekter ska vi stänga gränserna för. Lämna dem åt deras öden samtidigt som den nya regeringen säger att vi kan leva precis som alltid, med flygresor, massor av konsumtion och överflöd.

Tänk vad mycket som kunde göras för klimatet, artrikedomen och planetens fortlevnad om energin som läggs på att hitta sätt för att minimera antalet icke vita människor i Sverige istället användes för att göra något åt miljökrisen. När Ulf Kristersson påstår att hans regerings politik kommer leva upp till Parisavtalet ljuger han. Redan innan valet hade M ihop med SD den klart sämsta miljöpolitiken som fallerade på flera punkter. Den politik de presenterar i Tidöavtalet följer exakt samma undermåliga intresse för en kraftfull klimatpolitik. Allt ska lösas med mer kärnkraft. Att de startar sin tid vid makten med att visa hur lite de bryr sig om klimatet är inte märkligt eller förvånande. Däremot är det sorgligt och verkligen inte vad Sverige behöver.

L stöter på patrull i EU för sitt samarbete med SD.

Mäns våld mot kvinnor har ett rekordår, hur illa hinner det bli innan året är slut?

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV