Zoom

Palestinsk barnrättsorganisation: ”Dubbelstandard och hyckleri”

Seif gråter efter att ha sett sin bror Mohammed Fadi Nuri, 16, på dennes begravning.

Antalet barn som utsätts för tortyr i israeliska fängelser har ökat ständigt sedan 90-talet och trots att det tydligt strider mot FN:s barnkonvention reagerar inte omvärlden. Det säger Khaled Quzmar, generaldirektör för den palestinska barnrättsorganisationen Defence for children international – Palestine (DCIP), som nyligen var på besök i Sverige.

Varje år åtalas mellan 500 och 700 palestinska barn i israeliska militärdomstolar. I upp till 99 procent av fallen döms barnen som skyldiga, enligt Palestinagrupperna. Främst på grund av stenkastning mot den israeliska armén.

Khaled Quzmar är generaldirektör för den palestinska barnrättsorganisationen Defence for children international Palestine, DCIP. Nyligen var han på besök i Sverige för att berätta om barnens situation och organisationens arbete, som går ut på att främja rättigheterna för barn som bor på Västbanken, inklusive östra Jerusalem och Gazaremsan. Bland annat erbjuder DCIP gratis rättshjälp till palestinska barn som blivit häktade eller fängslade i Israel.

– De blir torterade och utsatta för olika typer av övergrepp under både förhör och när de sitter fängslade, säger Khaled Quzmar när Syre träffar honom i Stockholm.

Samtidigt är DCIP en av flera människorättsorganisationer som Israel nyligen förbjudit, med hänvisning till att de har kopplingar till terroristnätverk.

Vad är anledningen till att organisationen har förbjudits?

– Det är en påhittad ursäkt för att tysta oss och förhindra vårt arbete, säger Khaled Quzmar, som beskriver den pågående situationen på Västbanken som katastrofal, särskilt för barnen.

– Det sker konstant attacker mot barn och civilsamhällets organisationer.

Hans version av de palestinska barnens situation får också stöd i den rapport som Rädda barnen släppte 2020, där det framgår att över 80 procent av de barn som suttit i israeliska häkten eller fängelser utsatts för fysiskt våld. Andelen som vittnar om verbalt våld är ännu högre och ligger på hela 89 procent. Flera barn blir upphämtade från sina hem nattetid, med ögonbindel och många förhörs utan föräldrarnas närvaro.

För att hjälpa de barn som utsätts för tortyr och övergrepp arbetar DCIP också med emotionellt stöd, både under och efter tiden i fängelset/häktet.

– Barn som utsätts för dålig behandling, speciellt de som utsätts för tortyr och övergrepp av olika slag, vill ofta inte prata om det alls, eftersom det är så känsligt. Vi försöker hjälpa dem att komma ur den tystnaden och det mörkret genom att arbeta med socialarbetare som har kontakt med barnen.

Khaled Quzmar, generalsekreterare för Defence for children international Palestine, DCIP, under ett besök i Stockholm
Khaled Quzmar, generalsekreterare för Defence for children international Palestine, DCIP, under ett besök i Stockholm. Foto: Seda Aksoy

Dokumenterar dödsfall

DCIP har sedan flera år tillbaka även arbetat med att dokumentera varje enskilt fall där barn torteras eller dödas. De samlar bland annat in vittnesmål samt bilder och videoklipp. Hittills har 45 palestinska barn blivit dödade under 2022, enligt organisationen, som uppger att 28 av dem har blivit skjutna av israeliska styrkor på Västbanken.

– Vi har dokumenterat varje fall där ett barn dödats sedan september 2000 fram till nu. Totalt har fler än 2240 barn blivit dödade, säger Khaled Quzmar.

Men ofta har bevismaterial över brott mot palestinska barn inget värde i rättsväsendet i dag, fortsätter han;

– Ingen ställs till svars och fallen läggs ned med hänvisning till brist på bevis. Men egentligen handlar det om en systematisk ovilja att utreda fallen. För om någon ställs till svars för att ha mördat barn, kommer de inte kunna upprepa det.

– De säger att det är brist på bevis, men där finns en kropp. Då säger de bara att det inte var med uppsåt som barnet blev dödat. Låt oss säga att barnet kastade sten och blev skjutet till döds, var är proportionalitetsprincipen? Lagen säger att du inte ska använda mer våld än nöden kräver.

Att dokumentera brotten i dag kan dock ha betydelse i framtiden, när ett fungerande rättsväsende finns på plats, understryker Khaled Quzmar. Dessutom används dokumentationen för att informera regeringar och organisationer i omvärlden om vad som pågår. Men omvärlden reagerar inte, trots att det begås tydliga brott mot både mänskliga rättigheter och FN:s barnkonvention, samtidigt som antalet barn som fängslas och torteras fortsätter att öka för varje år. Enligt Khaled Quzmar sker också en utveckling där polis och militär blir mer ”erfarna” i tortyr mot barn, på grund av att den typen av brott inte får någon påföljd.

– I samband med att vi började arbeta med rättshjälp lokalt på 90-talet började vi upptäcka att antalet barn som vi representerar ökade. Jag själv arbetade som försvarsadvokat på den tiden och kan säga att det har fortsatt att öka fram till i dag.

Hålla hoppet vid liv

Vid sidan av sitt övriga arbete driver DCIP också program där barnen får lära sig om sina grundläggande rättigheter. Programmet har fått namnet ”Keep the hope”, att hålla hoppet vid liv, och syftar till att försöka förebygga att barnen hamnar i konfrontation med israeliska styrkor, och istället få dem att tro på en framtid där de kan göra skillnad.

– Bara den senaste veckan har fyra barn dödats. Vi försöker hålla dem borta från situationer där de kan bli offer. Det handlar om att överleva. Vi berättar för barnen att vi behöver dem och investerar i dem och att de sedan kan bestämma vilken typ av motstånd de vill göra när de blir 18 år.

Du säger att ni har dokumenterat flera år av tortyr och mord – där offren är barn. Hur upplever du reaktionerna från det internationella samfundet?

– Europa har förespråkat internationella standarder för mänskliga rättigheter och gav sitt stöd till oss i Palestina för att vi skulle bli försvarare av dessa värden. Självklart tackar vi dem för det. Men vi frågar samtidigt hur det kommer sig att de fortsätter att ha goda relationer med staten Israel, utan att kräva ett stopp mot det våld som utövas mot människor – i strid med mänskliga rättigheter, säger Khaled Quzmar.

Vid sidan om våldet reagerar han också på hur tyst det är kring det dubbla rättssystem som råder på Västbanken. Som palestinier, oavsett om man är barn eller vuxen, är det militärdomstol som gäller om man grips i området. Israeliska bosättare däremot, omfattas av civil lag.

– Det som pågår är en illegal ockupation under ett apartheid-system, en kolonisering av människor. Var är den internationella lagen eller de mänskliga rättigheterna nu?

”Hyckleri och dubbelstandard”

Europas reaktion på kriget i Ukraina, utgör ett tydligt exempel på den ”dubbla standard” och det ”hyckleri”, som enligt Khaled Quzmar existerar på den internationella arenan vad gäller mänskliga rättigheter och internationell rätt.

– Jag är såklart med folket i Ukraina och emot aggressionen, jag känner med dem. Men jag skulle vilja se att alla de länderna som redan under första veckan reagerade starkt, visade en bråkdel av den reaktionen mot det som pågår i Palestina.

– Är det för att vi är svarta och de är vita? Det finns ingen ursäkt för det. Mänskliga rättigheter är globala och ska gälla lika för alla, säger Khaled Quzmar.

Vad tror du att det beror på?

– Delvis på att medier och journalister inte vill skriva om vad som pågår på grund av rädsla för att bli utpekade som antisemiter för att de lyfter kritik mot handlingar som staten Israel begår.

Hur bör det palestinska folket göra motstånd, enligt dig?

– Jag kommer från en familj där några av mina bröder har suttit i fängelse, några har gjort våldsamt motstånd. Jag personligen tror på kraften i att använda internationell rätt för att, trots hyckleriet som pågår, uppnå våra rättigheter. För de internationella rättigheterna är tydliga. Vi har rätten att existera och ha kontroll över våra resurser. På det sättet kan vi stoppa ockupationen.