Radar · Morgonkollen

Nyttigare shopping när butiker flyttade på godiset

När butiker ställde chokladhararna på en mer undanskymd plats i butiken ökade inte försäljningen lika mycket som när de stod vid kassorna.

När påskgodiset placerades på en mer undanskymd plats minskade försäljningen. Det inte helt oväntade sambandet har nu visats vetenskapligt.

Det är brittiska forskare som undersökt hur kundernas shoppingvanor påverkades av att butikerna bytte plats på olika varor. Ganska mycket är svaret.

Totalt ingick 185 butiker i Storbritannien i studien, som genomfördes 2019. Sju veckor före påsken gjordes förändringar i hur vissa varor placerades i 34 av dessa butiker. Bland annat togs strategiskt placerade fristående hyllor med påskgodis bort. Produkterna fanns kvar i butiken men inte nära kassan eller andra centrala platser.

21 kilo godis mindre

Övriga butiker körde på som vanligt med väl synlig placering av påskgodis. När försäljningen i butikerna jämfördes med motsvarande period föregående år syntes en tydlig skillnad, enligt resultaten som publiceras i tidskriften Plos Medicine.

I de butiker som hade godiset på en mer undanskymd plats ökade försäljningen av dessa med fem procent. I övriga ökade den med 18 procent.

Minskningen av godisförsäljningen var likartad oavsett i vilken typ av socioekonomiskt område butiken låg i.

Mer nyttigare chips

I en annan studie lät forskarna placera chips med lägre fettinnehåll intill vanliga chips i vissa butiker. I dessa butiker minskade försäljningen av vanliga chips med 24 procent jämfört med innan.

När kakor med lägre kaloriinnehåll placerade bredvid vanliga kakor minskade försäljningen av vanliga kakor med 4 procent. Samtidigt steg försäljningen av lågkalorikakor med 18 procent.

Forskarna bakom studien skriver i en kommentar att deras studie är relevant eftersom tidigare försök som gjorts för att ändra folks konsumtionsmönster ofta handlat om att öka försäljningen av nyttigare livsmedel medan deras pekar mot att det går att minska försäljningen av onyttigare livsmedel. En utmaning är att det ska samspela med butikskedjornas mål om ökad försäljning.

Svagheter med studierna är att butikerna inte lottades till vilken placering av livsmedel de skulle tillhöra och att det inte går att veta säkert att butikerna strikt följde den överenskomna produktplaceringen.

Så gjordes studien

34 butiker i och omkring London ingick i interventionsgruppen. I de butikerna placerades godis mer undanskymt i butiken än annars under sju veckor innan påsk.
I 151 butiker av motsvarande storlek och omsättning skyltades det som vanligt med godis på strategiska platser till exempel nära kassorna. Dessa butiker låg runt om i Storbritannien.
Försäljningen under tidsperioden jämfördes med motsvarande period året innan.