Glöd · Debatt

”Att Sveriges ”miljöbästa” kommun missat 15 av 19 miljömål är skäl nog för strejk”

"Sveriges "miljöbästa kommun" klarade bara 4 av 19 miljömål.

Det bristfälliga klimatledarskapet blir tydligt när regeringen sänker miljökraven för att trygga livsmedelsförsörjningen och tillåter Beowulf Mining att gå vidare till miljöprövning för gruvbrytning i Gállok. Ta chansen att uttrycka ditt missnöje genom att delta i Fridays for futures globala strejk under parollen ”People not profit” i dag, 25 mars.

DEBATT. Vi är i början av 2020-talet och de eskalerande miljö- och klimatproblemen har i årtionden hopat sig vid den globala horisonten. Hur länge kan vi godkänna att våra makthavare hanterar vår framtid så slapphänt att det inte går att lita på att de över huvudtaget har någon plan?

2021 blev den stad som vi som skriver detta bor i, Malmö, utnämnd till Sveriges ”miljöbästa” kommun av tidningen Aktuell Hållbarhet. Samma år utvärderades Malmö stads miljömål för 2009 till 2020. Det nedslående resultatet är att vi bommade 15 av 19 mål. Det betyder att din kommun gör lika dåligt eller antagligen ännu sämre ifrån sig.

Hade detta varit ett återkommande resultat i skolan, år efter år, hade den eleven aldrig fått godkänt. Och eleven hade definitivt inte fått en utmärkelse och stolt titulerat sig som ‘bäst’. I stället hade ett åtgärdsprogram förhoppningsvis utformats för att hjälpa eleven i rätt riktning, med extra stöd för att hejda en negativ utveckling som i värsta fall sätter elevens framtid på spel.

Men det vi i Fridays for future Malmö med förfäran konstaterar är att ett sådant åtgärdsprogram kräver att det faktiskt finns en ledning som vet vad rätt riktning är. Och det är tydligt att Sverige saknar det. Är det något utmärkelsen ‘miljöbästa’ kommun lär oss är det därför att det går skamligt dåligt för miljöarbetet i alla Sveriges kommuner. Och därför måste nu hela Sverige ta till gatan.

Det bristfälliga ledarskapet blir tydligt när Sveriges landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) tidigare i veckan meddelade att regeringen är beredd att sänka miljökraven för att trygga livsmedelsförsörjningen, till följd av Putins krig mot Ukraina. Än en gång ser vi den sorgliga, livsfarliga oförmågan att på allvar se mer än ett problem i taget.

Samtidigt ger också näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) besked om ett regeringsbeslut som tillåter Beowulf Mining att gå vidare till miljöprövning för gruvbrytning i Gállok. Det innebär ännu ett svek mot urfolksrätten och samerna i Sverige och ännu en prioritering av begränsade ekonomiska vinster över biologisk mångfald och klimat.

Att sänka klimat- och miljöambitionerna för att säkra livsmedelsförsörjningen är skrämmande kortsiktigt. Hur ska vi kunna ha förtroende för folkvalda när de inte ser längre än de närmsta månaderna eller åren?

Världens odlingsjordar förstörs av klimatförändringar, ohållbar markanvändning, förändrade biokemiska flöden och förlust av biologisk mångfald. I takt med att klimat- och miljökriserna eskalerar blir allt fler platser obeboeliga och mänskliga rättigheter som tillgång till mat, vatten, hälsa och husrum inskränks. Resultatet blir massflykt, krig och konflikter.

I skolan lär vi oss att det finns tre hållbarhetsaspekter – ekologiska, sociala och ekonomiska – som alla har ‘lika tyngd och värde’. Men vad som blir allt mer akut tydligt är hur missvisande den här modellen är. Hållbar ekologi utgör ju nämligen förutsättningen för hela vår existens. Trots det låter vi ekonomiska intressen övertrumfa grundförutsättningarna för livet på jorden.

Allt vi har kärt är därför helt beroende av hur just vi agerar just nu. Därför samlas Fridays for future i dag, 25 mars 2022, världen över i global strejk under parollen ”People, not profit” – det vill säga prioritera människor framför ekonomisk vinst.

Det finns inget annat val än att agera nu, innan ekologiska tröskeleffekter överskrids med ödesdigra konsekvenser för mänskligheten. Vi tar Sir David Kings, chef över den internationella expertpanelen Climate Crisis Advisory Group, på orden när han säger att hur vi agerar för klimatet de kommande två till tre åren kan avgöra människans framtid.

Det kan verka alltför abstrakt att förstå vad detta innebär, men konsekvenserna av att världens ledare misskött sitt förtroende är inte avlägsna i vare sig tid eller rum. 9 av 10 människor lever enligt WHO på platser med undermålig luftkvalitet. Redan i dag.

Varje år dör nästan lika många av luftföroreningar som av tobaksanvändning, 7 respektive 8 miljoner. Samma insats som förhindrat dessa dödsfall hade också mildrat utvecklingen av en klimat- och miljökris: ett stopp för användningen av fossila bränslen.

Samtidigt som vi ser dessa mardrömslika dödstal befarar FN dessutom att vi i och med klimatkrisen kommer ha förlorat resultatet av de senaste 50 årens humanitära arbete redan 2030. Hur många fler måste dö och hur många fler liv måste riskeras, innan vi får se ett globalt ledarskap värt namnet?

Vi i Fridays for future Malmö ger underkänt till Sveriges och Malmös miljöpolitik. Strävan efter vinster dränker vår rätt till liv och våra framtidsutsikter dränks i tomma löften.

Fridays for future strejkar i dag därför över hela Sverige. Du hittar en karta med strejkerna på vår hemsida. Finns det ingen strejk i din kommun får du gärna anordna en egen framför ert stadshus tillsammans med vänner, familj, klasskamrater och kollegor och registrera den på hemsidan.

Och kan du inte medverka fysiskt kan du mejla lokala politiker, skriva en insändare i lokaltidningen eller posta en bild på sociala medier med den globala strejkens egna hashtaggar #PeopleNotProfit och #RöstFörRättvisa.

Vi i Fridays for future Malmö vägrar vara stolta över vår “miljöbästa” kommun, när det bara innebär att den är minst sämst. Nu samlas vi på gatorna, på torgen, i Sveriges alla kommuner för att protestera. Vi ses!