Glöd · Debatt

”Sverige solkar ned sitt fredsälskande rykte med ett Nato-medlemskap”

"Är Sveriges regering och riksdag så huvudlös som det förefaller? Och varför blev det ingen publik diskussion och folkomröstning i denna så avgörande fråga?" Det undrar Christer Nylander.

Det känns främmande att Sverige väljer att bli medlem i krigsorganisationen Nato där den överlägset största aktören USA har startat fler krig än något annat land och tycks prioritera världsherravälde före fred, tycker debattören. 

DEBATT. Även om Sverige de senaste årtiondena alltmer samarbetat med Nato så verkar majoriteten uppfatta vårt land som en stabil fredsälskande förebild.

Inte nog med det, vi uppfattas internationellt som ett föregångsland inom många områden, exempelvis innovationer, IT, välfärdsreformer, utbildningssystem, miljö, klimat, ekonomi, produkter, demokrati, flyktingmottagning med flera. Vi borde vara riktigt stolta över det land vi byggt upp och den respekt vi åtnjuter utanför våra gränser.

Därför känns det så främmande att Sverige väljer att bli medlem i krigsorganisationen Nato där den överlägset största aktören USA har startat fler krig än något annat land och tycks prioritera världsherravälde före fred.

Min uppfattning är att vi solkar ner vårt internationella rykte rejält genom detta medlemskap och att vi kraftigt minskar vårt moraliska handlingsutrymme att agera kraftfullt för en fredlig planet, vilket verkar vara viktigare än någonsin.

Ryssland har hotat Ukraina sedan åtminstone 2014 med att ett Nato-medlemskap skulle innebära kraftiga motåtgärder. Sverige eller Finland har aldrig hotats av Ryssland, men om vi går med i Nato är vi ett hot mot denna kärnvapennation.

Är Sveriges regering och riksdag så huvudlös som det förefaller? Och varför blev det ingen publik diskussion och folkomröstning i denna så avgörande fråga?