Radar · Integritet

Mildare riktlinjer för droginnehav i Norge

Kokain är en av de droger där innehav för personligt bruk inte längre ska straffas, enligt nya, vägledande domar i Norge.

Den som påträffas med en mindre mängd narkotika för eget bruk ska inte längre straffas. Det slår den norska Riksåklagaren fast i en skrivelse till polisen, utifrån tre vägledande domar i landets högsta domstol.

Enligt nya riktlinjer i Norge bör den som påträffas med mindre än fem gram kokain, heroin eller amfetamin varken gripas, visiteras eller ens förhöras om var de fått tag i drogerna. Upp till tio gram ska räknas som en ”blygsam överträdelse”, och inte leda till fängelsestraff, skriver Svenska Dagbladet.

Baserat på tre vägledande domar i högsta domstolen har Riksåklagaren anmodat landets polisdistrikt att inta en mer tillåtande attityd till droginnehav för eget bruk.

– Besluten från Högsta domstolen och Riksåklagarens riktlinjer innebär en förändring av polisens arbete med narkotika. Åklagarmyndigheten kommer inte längre att straffa missbrukarnas förvärv, innehav och förvaring av mindre doser narkotika och polisen kommer noga att överväga om ett brottmål ska öppnas i dessa fall, säger Beate Brinch Sand, chef för Åklagarenheten i Oslos polisdistrikt, till NRK.

Straff inte effektivt

Frågan om avkriminalisering av eget bruk var uppe i Stortinget så sent som förra året. Då röstades det ned, men det råder stor politisk enighet om att lagen borde se mildare på missbrukares överträdelser och ha större fokus på hjälp istället för straff.

– Med den omfattande dokumentation som vi har i dag – en grundlig utredning och nya forskningsrapporter – vet vi att straff inte förhindrar drogande utan leder till stigma, marginalisering och ökad brottslighet, sade Arild Knutsen, ledare för Foreningen for human narkotikapolitikk, till Syre i en intervju efter omröstningen.

De nya riktlinjerna är till för missbrukare med beroendeproblematik, men även icke-missbrukare kan vara på väg att få lägre straff för eget bruk, skriver SvD. Detta då ett rättsfall nekats prövning i Högsta domstolen. Utfallet i den domen blev att en brukare som inte bedömdes ha ett missbruk, men köpt 10 gram amfetamin i en ”tuff livssituation”, fick villkorlig fängelsedom på 21 dagar.

Läs mer:

Norge vill avkriminalisera bruk av narkotika

Norge sa nej till omtalad narkotikareform – men än lever hoppet: ”Vi kommer att vinna”