Radar · Utrikes

Ukraina förbereder spannmålskaravaner

Kiev har börjat förbereda för att återuppta spannmålsexporten från hamnarna i Odessa, Tjornomorsk och Pivdennyj.

Kiev har börjat förbereda för att återuppta spannmålsexporten från hamnarna i Odessa, Tjornomorsk och Pivdennyj. Samtidigt fortsätter strider i Donbassregionerna i östra Ukraina och Cherson, vilket skapar ett dilemma för ryska befälhavare, enligt Storbritanniens försvarsdepartement.

Det ukrainska utrikesdepartementet uppmanar fartyg som är villiga att delta i karavaner från hamnarna att anmäla sig till myndigheterna, rapporterar Bloomberg.

Fartyg och hamnar som används för transporterna ska fredas från fientliga attacker, enligt de separata men identiska avtal som undertecknats av Ryssland och Ukraina via FN på fredagen.

Lotsas till Turkiet

”Inträde till och utträde från dessa hamnar kommer att ske genom upprättandet av en karavan, som kommer att åtföljas av ett ledande fartyg”, uppger departementet på söndagen.

Lastfartygen som ges fri lejd ska lotsas av ukrainska båtar till turkiska hamnar där lasten lossas för vidaretransport till köpare runt om i världen. 

Återvändande lastfartyg inspekteras av tjänstemän från FN, Turkiet, Ukraina och Ryssland för att säkra att de är tomma och inte transporterar vapen. En gemensam central ska sättas upp i Istanbul för att övervaka och koordinera transporterna. 

Även rysk export av vete och gödningsmedel via Svarta havet ska underlättas, enligt överenskommelsen. 

Ryskt dilemma 

Strider fortsätter i områden i både Donbassregionerna och Cherson, skriver Storbritanniens försvarsdepartement i sin senaste underrättelserapport på Twitter. Ukraina uppges förbereda en potentiell motoffensiv i regionen Cherson, som intogs av Ryssland i början av invasionen. 

Enligt Storbritanniens underrättelse ställs ryska befälhavare nu inför dilemmat om huruvida de bör lägga resurserna på offensiven i öst, eller stärka försvaret längre västerut. 

Britterna har också upptäckt att militära fordon tycks repareras i ryska gränsregionen Belgorod. Minst 300 förstörda fordon var vid platsen, cirka en mil från Ukraina, när den upptäcktes i mitten av juli. 

”Förutom väldokumenterade personalproblem fortsätter Ryssland troligtvis att tampas med att få ut och reparera de tusentals stridsfordon som skadats i Ukraina”, skriver försvarsdepartementet.