Glöd · Debatt

Replik: ”Varken kapitalism eller kommunism löser klimatkrisen”

Extinction rebellion protesterar under Cop26 i Glasgow i oktober 2021.

Miljöaktivistgruppen Extinction rebellion (XR) fick kritik på Syres debatt den 13 februari av Martin Tairi och Tudor Häggberg från Sveriges kommunistiska ungdomsförbund, SKU. De menar att XR:s analys av sambandet mellan klimatkrisen och det ekonomiska systemet har brister. Fredrik Ängdervik från Extinction rebellion svarar.

DEBATT Tack för ert inlägg! Ni bekräftar att XR syns och uppmärksammas och att vi är på god väg att bli en påverkansfaktor att räkna med. Det är också bra att ni står bakom kampen för överlevnad, för allt och alla på vår planet. Tillsammans kan vi åstadkomma en hållbar förändring.

Varken kapitalismen eller kommunismen är lösningen på klimatkrisen, båda ideologierna syftar till en ökad produktion och tillväxt. Drivet efter ständigt ökande vinster (kapitalism) eller produktion (kommunism) leder till ett ständigt ökande av uttag av våra begränsade naturresurser, med andra ord vägen till vår undergång.

Den omställning som måste ske kan inte ske genom enbart ökade bidrag till en grön omställning, den primära omställningen måste vara att minska vår konsumtion, helt oaktat vilken energikälla som används. Däremot ska den konsumtion som är nödvändig vara i balans med våra planetära gränser.

”En värld där vi vårdar sambanden mellan oss och med vår miljö, på ett sätt som skapar hopp och ger oss möjlighet att bestämma hur våra liv och vår framtid ska se ut. En inkluderande värld, där beslut tas på ett rättvist och kollektivt sätt. En värld där det finns plats för kreativitet och där våra förmågor uppskattas och utvecklas. Målet är ett samhällssystem som maximerar välmående och minimerar skada.”

Det må vara utopiska tankar, men länder som Ecuador och Bolivia har redan tagit med dessa tankar om naturens rättigheter i sina grundlagar. Det är en tankefälla att ge allt ägande till ”folket” eftersom med folket menas implicit arten människor. Människors ansvar gentemot övriga planetens organismer måste vara uttalad och lagstadgad. Claes Eriksson inleder tänkvärt i sin fina dikt Sista versen:

”Den lilla svalan har ingen talan / när det gäller pratet om klimatet / Och lejonhannen där på savannen / drar ingen slutsats om han utsatts …”

Lyssna gärna på, eller läs hela dikten, bättre än så kan man inte förklara människans ansvar gentemot allt annat på vår planet.

XR har tre huvudkrav:

1. Tala klarspråk. Regeringen måste utlysa nödläge för klimatet och jordens arter och tillsammans med andra aktörer kommunicera hur brådskande det är att ställa om

2. Agera nu. Regeringen måste handla omedelbart för att bromsa förlusten av arter och minska Sveriges klimatutsläpp till netto-noll år 2025.

3. Stärk demokratin. Regeringen måste inrätta och vägledas av ett medborgarråd för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet.

XR är klimatets, miljöns och den biologiska mångfaldens röster, och vi kommer aldrig att tystna.

XR agerar nu! Vi välkomnar SKU och alla andra att delta i kommande fredliga civila olydnadsaktioner som sätter klimatet högst på den politiska agendan. Tillsammans kan vi göra skillnad.