Radar · Miljö

Den mytomspunna dugongen utrotad i Kina

Dugongen, som också kallas för "sjöko", finns i 37 andra regioner i världen, men klassas som "sårbar" av Internationella naturvårdsunionen, IUCN.

Det lugna och sävliga marina däggdjuret dugongen har under lång tid drabbats hårt av mänsklig aktivitet som jakt, fiske och förstörelse av sjögräsbäddar. Nu har forskare förklarat djuret utrotat i Kina.

I en ny studie, som brittiska BBC rapporterar om, konstaterar forskare att havets ”snällaste jätte” – dugongen – nu är utrotad i Kina. Enligt studien har ingen forskare sett till dugongen i Kina sedan 2000 och i en enkätundersökning bland lokalbefolkningen rapporterade endast tre personer att de hade sett däggdjuret under de senaste fem åren.

En avslappnad vegetarian

Dugongen är ett unikt djur på många sätt. Den väger uppemot ett halvt ton och är den enda vegetarianen bland marina däggdjur. Dess lugna och försiktiga beteende sägs ha gett upphov till gamla myter och historier om sjöjungfrur – men tros även ha lett till att den har varit extra sårbar för överfiske och sjöfartsolyckor.

Under 1900-talet var jägare ute efter dugongens skinn, ben och tänder, vilket ledde till att beståndet minskade. 1988 beslutade Kina att klassa dugongen som en skyddad art, men det räckte inte för att rädda populationen.

”Varning till andra regioner”

Forskare tror att det är förstörelsen av den marina livsmiljön som har lett till att arten till slut har utrotats i Kina. Tillgången på sjögräs, en viktig föda för dugongen, minskar för varje år på grund av bland annat föroreningar från jordbruk, kustutveckling, fiske och klimatförändringar.

En dugong i närheten av Marsa Alam, Egypten, där arten sporadiskt fortfarande kan iakttas
En dugong i närheten av Marsa Alam, Egypten, där arten sporadiskt fortfarande kan iakttas. Foto: Julien Willem (CC 3.0, 2,5G, 2,0G, 1,0G)

I en intervju med BBC säger professorn Samuel Turvey, som är en av studiens författare, att utrotningen av dugongen i Kina bör ses som en varning till andra regioner där arten finns.

– Det är en påminnelse om att utrotning kan ske innan effektiva åtgärder för bevarande har utvecklats.

Kristina Gjerde, havsspecialist på Internationella naturvårdsunionen, IUCN, säger till BBC att dugongen är ett ”ledsamt exempel på vad som händer med den marina miljön när intrång av mänskliga aktiviter ökar”.