Radar · Fred

De kräver folkomröstning om Nato: ”Ödesfråga”

Namninsamlingen motsätter sig ett hastigt beslut om ett eventuellt svenskt Nato-medlemskap som fattas av politiker, och vill istället se en folkomröstning.

”Mycket tyder på att politikerna är på väg att ta ett beslut om att söka medlemskap i Nato, men frågan är för viktig för att den ska avgöras utan att folket får säga sitt”. Det är budskapet i den nystartade namninsamling som kräver en folkomröstning i Natofrågan.

Regeringens inställning till ett eventuellt svenskt Natomedlemskap har svängt kraftigt på bara några veckor och allt tyder på att den Socialdemokratiska partistyrelsen kommer att fatta ett beslut i frågan inom de kommande veckorna.

Men det kan inte göras utan att det svenska folket får en möjlighet att tycka till, genom en folkomröstning som föregås av kampanjer och en bred debatt, där båda sidorna kommer till tals. Det menar initiativtagarna till namninsamlingen ”Vi kräver en folkomröstning om svenskt medlemskap i Nato!” som i skrivande stund har undertecknats av 1230 personer.

Så snart namninsamlingen nått önskat antal underskrifter kommer regering och riksdag att meddelas via en presskonferens, enligt initiativtagarna.

”Sverige är en demokrati och därför kan inte denna fråga bestämmas av partier som under en mandatperiod ändrar sin uppfattning, utan här måste det svenska folket få säga sitt”, står att läsa i namninsamlingen som finns på folkrörelsen Skiftets plattform Mitt skifte.

Snabb process

Den 8 mars var statsminister Magdalena Andersson tydlig, ett Natomedlemskap var inte aktuellt och skulle ”ytterligare destabilisera läget i Europa”. Men tre veckor senare lät det annorlunda. ”Jag utesluter inte på något sätt ett Natomedlemskap”, sa Magdalena Andersson i SVT:s 30 minuter.

Därefter har det gått fort. Socialdemokraterna inledde en ”säkerhetspolitisk dialog” i frågan och i förra veckan meddelades att en beslutsprocess kommer att påbörjas den 13 maj, efter dialogmöten med distrikt och medlemmar.

Flera opinionsundersökningar under de senaste veckorna visar att det svenska stödet för en Nato-anslutning ökat sedan Ryssland startade krig mot Ukraina den 24 februari. Men opinionsundersökningar som ”varierar kraftigt beroende på vad som händer i omvärlden”, duger inte som underlag för en ödesfråga som handlar om folkets säkerhet, enligt initiativtagarna till namninsamlingen.

”Vårt land Sverige har varit alliansfritt i över 200 år och detta har hjälpt oss att hålla oss utanför båda världskrigen. Ett medlemskap i Nato kräver en grundlagsändring och är en mycket tvär omsvängning av svensk säkerhets- och utrikespolitik.”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV