Radar · Miljö

Kampen om Ryssbergens framtid

Aktivister från nätverket Rädda Ryssbergen genomför en civil olydnadsaktion i protest mot kommunens exploateringsplaner.

I centrum för ett av Stockholmsregionens största stadsutvecklingsprojekt står 30 hektar gammelskog vid namn Ryssbergen. Trots dess höga naturvärden och betydelse för den biologiska mångfalden planerar nu Kommunfullmäktige i Nacka för ytterligare exploatering, något som överklagats av Naturskyddsföreningen i Nacka och Nacka miljövårdsråd. Nästa vecka tas ärendet upp i Mark- och miljödomstolen i Nacka Tingsrätt.

Ryssbergen ligger i Nacka kommun, bara fem kilometer fågelvägen från Sergels torg i Stockholm. Området har därmed beskrivits som “Stockholms närmaste urskog” och har i flera naturvärdesinventeringar konstaterats ha stora områden med högsta naturvärde och många rödlistade och nära hotade arter. Redan på 1970-talet började dock delar av Ryssbergen avverkas och minska i omfattning när Värmdöleden byggdes. Därefter har ännu mer naturmark försvunnit i och med bygget av Svindersviksbron och, senare, Trafikplats Kvarnholmen.

Sedan februari 2022 hotas Ryssbergen av vidare exploatering, då Kommunfullmäktige i Nacka antog förslaget om en ny detaljplan för området. Förslaget har överklagats av Naturskyddsföreningen i Nacka, Nacka Miljövårdsråd och ett antal privatpersoner, som tillsammans utgör nätverket Rädda Ryssbergen. Enligt nätverkets pressansvarig Annika Drougge har frågan om områdets framtid starkt symbolvärde för den samhällsomställning som behöver göras.

– Vi pratar om en gammelskog med oersättliga naturvärden, det känns väldigt otidsenligt att gå in och ta av sådan mark. På så vis är det en kamp mot tiden, att lyckas förhindra att detta inträffar. Om några år finns det förhoppningsvis förbud mot att röra ett så här värdefullt område.

Nätverket har sedan 2015 arbetat för att belysa frågan genom att arrangera urskogsfestivaler, hållbarhetsdialoger och artinventeringar, samt genom att skriva insändare, yttranden och konkreta förslag på att bygga på annan mark.  Naturskyddsföreningen i Nacka har även nominerat Nackamoderaterna till Svenska Greenwashpriset, ett ironiskt miljöpris till aktörer som lagt energi på att skapa en grön image men inte håller vad de lovar.

Naturvänner försöker rädda omistliga naturvärden i Ryssbergen
Naturvänner försöker rädda omistliga naturvärden i Ryssbergen. Arkivbild. Foto: Konstantin Irina/CC BY-SA 4.0,

– Moderaterna lanserar ju sig som ett grönt parti i Nacka. Det blir lite glapp med verkligheten när de sedan driver sådana här planer, säger Annika Drougge.

På tisdag 27 september tas nätverkets överklagan mot kommunens detaljplan upp i Mark- och miljödomstolen i Nacka Tingsrätt.

– Vi hoppas att rätten ska genomföra syn, alltså att man kommer ut och informerar sig på plats i skogen om vilka värden som står på spel. Skulle vi trots allt få avslag så kommer vi fortsätta väcka uppmärksamhet. Nästa steg blir att koppla ihop oss med andra grupper som driver liknande frågor, för att ta ett större grepp i hela Stockholmsregionen, säger Annika Drougge.