Energi · I blickfånget

Forskare vill rädda mänskligheten –med välbefinnande i stället för tillväxt

 "Om vi inte tar itu med sociala spänningar kommer dessa sannolikt att förvärras och göra det svårare att hantera frågor som klimatförändringar", säger Owen Gaffney, hållbarhets­analytiker vid Stockholm Resilience center.

För att skapa hållbara samhällen krävs den snabbaste ekonomiska förändringen i historien, och den måste behöva starta omedelbart. Det hävdar en grupp internationella forskare i nya boken Earth for all, som förespråkar basinkomst och jämställdhet.
–Modellen är optimerad för välbefinnande i stället för ekonomisk tillväxt, säger medförfattaren Owen Gaffney.

I projektet kallat Earth4all, som har pågått sedan 2020, har forskare, ekonomer och experter tittat på vad som kan vara ett rättvisare och mer motståndskraftigt ekonomiskt system. Boken där de presenterar sina slutsatser heter Earth for all: a survival guide to humanity och släpptes den 20 september.

Författarna drar slutsatsen att med extraordinära ansträngningar kan världen stabilisera den globala temperaturen under två grader och närma sig ett slut på fattigdomen till 2050.

Men ökande ojämlikhet riskerar att leda till mer dysfunktionella samhällen, som då får det svårare att samarbeta för att hantera existentiella hot, som klimatförändringar.

Samhället i fokus

Det är inte klimatet eller miljöproblemen i sig som är bokens fokus, utan hur jordens samhällen behöver förändras.

– Vi är intresserade av ekonomi, samhälle och styrning. Vilka är förutsättningarna som ger social sammanhållning och stabilitet. Dessa är avgörande om vi vill fatta långsiktiga beslut och ta med hela samhället på denna resa, berättar Owen Gaffney, hållbarhetsanalytiker vid Stockholm Resilience center och en av medförfattarna.

Vad är speciellt med sammansättningen av forskarna som bidragit till boken?

– Det här är verkligen ett ganska unikt initiativ. I centrum för Earth4all finns en internationell grupp av ledande ekonomiska tänkare och en grupp som kan bygga ekonomiska modeller som utforskar föreslagna lösningar och ta reda på vilka som verkligen erbjuder löftet om positiv förändring i global skala och i snabb takt.

I boken Earth for all presenterar forskarna ett index för välmående och ett index för sociala spänningar
I boken Earth for all presenterar forskarna ett index för välmående och ett index för sociala spänningar. Välmående för alla är viktigt för ett hållbart samhälle och sociala spänningar kan göra ett samhället mindre motståndskraftigt vid kriser. Illustration ur boken Earth for all

Två parametrar i forskarnas modell är ett index för sociala spänningar i samhällen och ett välmåendeindex. De gör att det går att se hur politik kan få sociala spänningar i samhällen att stiga eller minska. Om sociala spänningar ökar kan det orsaka politisk destabilisering, stagnerande ekonomi och regeringar kommer inte att kunna möta mer långsiktiga existentiella utmaningar, som klimat- och miljökrisen.

– Man kan säga att modellen är optimerad för välbefinnande till skillnad från många ekonomiska modeller som är optimerade för ekonomisk tillväxt. Medan vissa människor talar om att miljökollaps får samhällen att kollapsa det här århundradet, drar vi slutsatsen att klimatnödsituationen kommer att medföra katastrofer, men i sig är det osannolikt att det kommer att orsaka kollaps detta århundrade. Men om vi inte tar itu med sociala spänningar kommer dessa sannolikt att förvärras och göra det svårare att hantera frågor som klimatförändringar, säger Owen Gaffney.

"Av hundratals potentiella lösningar har vi identifierat fem sammanlänkade vändningar som representerar de enklaste och mest effektiva lösningarna som vi måste börja implementera detta decennium för att bygga ekonomier som verkar inom planetens gränser omkring 2050", säger Johan Rockström, som är en av bokens medförfattare
"Av hundratals potentiella lösningar har vi identifierat fem sammanlänkade vändningar som representerar de enklaste och mest effektiva lösningarna som vi måste börja implementera detta decennium för att bygga ekonomier som verkar inom planetens gränser omkring 2050", säger Johan Rockström, som är en av bokens medförfattare. Foto: Lars Pehrson/TT

Extraordinära åtgärder

Även om forskarna slår fast att det skulle vara möjligt för världens ledare att hejda uppvärmningen vid två grader, så kommer det att kräva ”extraordinära åtgärder”.

Fram till 2100 skissar man på två scenarier. Det ena innebär att världens samhällen gör ”för lite för sent”, som är det sätt samhället fungerar i dag, vilket riskerar leda till ett sammanbrott för samhällen. Det andra scenariot innebär ”det stora språnget”, vilket kan leda till ett genombrott och ett hållbart liv för alla på jorden.

Det språnget behöver tas omedelbart och omfatta ett antal områden, enligt forskarna (se faktaruta) som bland annat konstaterar att dagens politiska och ekonomiska system bidrar till ökad ojämlikhet, vilket kommer att öka risken för sociala spänningar i många samhällen.

"Eftersom de nödvändiga förändringarna är så stora kräver de målmedvetna sociala rörelser med brett deltagande
"Eftersom de nödvändiga förändringarna är så stora kräver de målmedvetna sociala rörelser med brett deltagande. Historien visar att tröghet och hopplöshet kan bli självuppfyllande", säger Jayati Ghosh, utvecklingsekonom och professor i ekonomi vid University of Massachusetts Amherst.

Forskarna konstaterar att de investeringar som krävs för att ett sådant uthålligt samhälle är relativt små, mellan två och fyra procent av de globala årliga inkomsterna skulle ge hållbara energisystem och säkra tillgången på mat. Det är dock något som stater och medborgare kommer att behöva se till att marknaderna genomför.

Sociala skyddsnät

Den svenska forskaren Johan Rockström, chef för Potsdam-
institutet för klimatforskning, är en av medförfattarna till boken och kommenterar förändringsområdena i ett uttalande.

– Av hundratals potentiella lösningar har vi identifierat fem sammanlänkade vändningar som representerar de enklaste och mest effektiva lösningarna som vi måste börja implementera detta decennium för att bygga ekonomier som verkar inom planetens gränser omkring 2050. Men även med denna extraordinära insats kan vi inte helt eliminera djupgående risker för stabiliteten i jordsystemet, säger han.

Förändringarna kommer dock att innebära störningar och därför är sociala skyddsnät viktiga, som tillfredställer allas grundläggande behov – en form av basinkomst som forskarna kallar ”medborgarfonder”.

Allt sammantaget skulle innebära den snabbaste ekonomiska omvälvningen i historien och kräva brett samarbete världen över.

Stora förändringar kräver målmedvetna sociala rörelser med brett deltagande, enligt Earth4all
Stora förändringar kräver målmedvetna sociala rörelser med brett deltagande, enligt Earth4all. Här demonstrerar klimatorganisationen Fridays for future i samband med klimatmötet Stockholm +50, augusti 2022, under parollen ”People not profit”. Foto: Meli Petersson Ellafi/TT

En uppmaning

Boken Earth for all ska ses som en uppmaning till handling och att världens regeringar måste reagera på de folkliga påtryckningar som bland annat visar sig i sociala rörelser, säger Jayati Ghosh, utvecklingsekonom och professor i ekonomi vid University of Massachusetts Amherst i ett uttalande.

–  Eftersom de nödvändiga förändringarna är så stora kräver de målmedvetna sociala rörelser med brett deltagande. Historien visar att tröghet och hopplöshet kan bli självuppfyllande.

”Det stora språnget”

Forskarna i Earth for all skissar på två scenarier. Det ena innebär att världens samhällen gör ”för lite för sent” för att hindra den globala uppvärmningen. Vilket är det sätt samhället fungerar idag. Det.riskerar leda till ett sammanbrott för samhällen. 

Det andra scenariot innebär ”det stora språnget”, vilket kan leda till ett genombrott och ett hållbart liv för alla på jorden. För att nå dit krävs enligt forskarna fem förändringar:

1. Mellan tre och fyra miljarder människor behöver lyftas ur fattigdom genom reformer av det internationella finansiella systemet.

2. Inkomsterna behöver fördelas mer rättvist.

3. Full jämställdhet mellan kvinnor och män behöver nås senast 2050.

4. Resursslösande matproduktionen behöver ställas om så att kostvanorna blir hälsosamma för både människor och ekosystemen.

5. Den energi vi använder behöver vara ren och nettonollutsläpp behöver nås till 2050.