Radar · Arbetskritik

Utlandsfödda känner sig mindre trygga på arbetsmarknaden

Ju längre bort från Sverige du är född, desto lägre anställningstrygghet känner du, enligt en ny undersökning.

Människor som är födda utomlands känner lägre anställningstrygghet jämfört med de som är födda i Sverige. Ju längre bort födelselandet är, desto mindre känsla av trygghet, visar en ny undersökning.

Den svenska ekonomin väntas gå in i en lågkonjunktur, som brukar kännetecknas av en försämrad arbetsmarknad, med minskad konsumtion och ökad arbetslöshet. Men trots det känner fyra av fem inrikesfödda svenskar ingen större oro för att bli av med jobbet. Enligt en ny undersökning från arbetslivspanelen Manpowergroup work life, uppger 79 procent att det är mycket eller ganska osannolikt att de blir arbetslösa under det närmaste året. Men det gäller inte alla.

Bland de utrikesfödda svenskarna är oron för att bli av med jobbet högre, och känslan av anställningstrygghet sjunker ju längre bort från Sverige en person är född. Medan 76 procent av de som är födda i Norden svarar att det är mycket eller ganska osannolikt att de blir av med jobbet det närmaste året, är motsvarande andel för de födda i Europa 71 procent. För personer födda utanför Europa sjunker andelen som känner sig trygga på arbetsmarknaden ned till 62 procent.

– Det är oroväckande att utlandsfödda svenskar inte känner samma trygghet på arbetsmarknaden som resten av befolkningen. Otrygghet är naturligtvis jobbigt för medarbetaren. Dessutom riskerar medarbetarens oro att leda till lägre engagemang och förtroende, vilket även påverkar arbetsplatsen som helhet, säger Mikael Jansson, vd för Manpowergroup Sverige i ett pressmeddelande.

Om undersökningen:

Genomfördes av Demoskop i september 2022 på uppdrag av ManpowerGroup.

Undersökningen omfattar anställda, egenföretagare, arbetssökande och studerande.

Totalt medverkade 2931 personer i undersökningen, varav 1939 av dem svarade på frågan om anställningstrygghet.

Källa: ManpowerGroup.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV