Glöd · Debatt

”Sverige har otroligt mycket att tacka invandringen för”

Den nya regeringen vill utvisa och låsa in de människor som är resultatet av politikernas misslyckande, vilket självklart skapar framtida problem i utlandet och i Sverige, skriver debattören.

Personer som invandrat till Sverige bör hyllas i stället för att hånas samt erbjudas jobb och utbildning vid behov, skriver Christer Nylander.

DEBATT. Hur mycket förnedring har inte invandrare fått utstått under de senaste 30 åren, främst genom Sverigedemokraternas populism?

Och vems är felet? Självklart är det politikernas fel! Om man tar emot flyktingar med låg eller ingen utbildning så måste dessa få relevant utbildning, lärlingsarbete eller ett riktigt arbete. Det är så man lär sig svenska och integreras i samhället.

Det finns massor av jobb i Sverige som borde utföras, som staten likaväl kan bekosta som att ge diverse bidrag. Det kan handla om lokal livsmedelsproduktion, extra arbetskraft till äldrevården, grönytearbete eller andra enklare arbeten. De som vill skulle kunna kombinera ett halvtidsjobb med utbildning.

Hade Sverige använt denna strategi hade vi mest sannolikt inte haft bråkdelen av nuvarande kriminalitet och dödsskjutningar.

Men vad gör den nya regeringen? Jo, de vill utvisa och låsa in de människor som är resultatet av politikernas misslyckande, vilket självklart skapar framtida problem i utlandet och i Sverige.

Nu kommer invandrare att känna ytterligare rädsla och förnedring genom att bo i invandrartäta områden där man riskerar visitation, polishämtning, utvisning, kontroll av datorer och mobiler, DNA-analys, identitetskontroller etcetera. Är det verkligen så vi vill att Sverige ska utvecklas?

Sveriges internationella rykte som ett klokt och empatiskt samhälle kommer att störtdyka. Sverige har otroligt mycket att tacka invandrare för, och de skall därför hyllas – inte förnedras, och de skall ges utbildning och arbete vid behov.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV