Radar · Politik

SD kritiseras för höjda arvoden i Norrtälje – ”Gick till val på motsatsen”

Det nya konservativa högerstyret i Norrtälje höjer politikerarvodena i kommunen.

Sverigedemokraterna i Norrtälje gick bland annat till val på att sänka politikerarvodena i kommunen. Nu kritiseras partiet för att tillsammans med M, KD och L ha röstat igenom ett förslag som innebär raka motsatsen.

I sitt valmanifest inför valet 2022 skrev Sverigedemokraterna i Norrtälje bland annat att de vill se ”en omstrukturering av partistödet och minskade politikerarvoden”. Men under kvällens kommunfullmäktige genomförde partiet, tillsammans med övriga högerstyret i kommunen, bestående av M, KD och L, en förändring som innebär att arvodena istället kommer att höjas.

Kommunstyrelsens ordförande i Norrtälje har hittills fått ett arvode som innebär 60 procent av ett statsråds arvode, vilket motsvarar nästan 90 000 kronor i månaden. Övriga politikers arvoden har i sin tur baserats på det. Men ikväll röstade det nya konservativa högerstyret igenom ett förslag som innebär att arvodena istället för ”ett statsråds” nu kommer att baseras på ”statsministerns” arvode. Beslutet har lett till starka reaktioner hos oppositionen i Norrtälje, inte minst mot Sverigedemokraterna som gick till val på sänka arvoden för förtroendevalda i kommunen.

En av dem som reagerar är Erik Carenholm, politisk sekreterare för Socialdemokraterna i Norrtälje kommun.

Foto: Skärmdump Twitter
Foto: Skärmdump Twitter

Syre söker Sverigedemokraterna i Norrtälje för en kommentar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV