Radar · Mänskliga rättigheter

EU-kommissionen hittar kryphål för  kritiserat handelsavtal

Brand härjar i ett område som avskogats av boskapsbönder, Novo Progresso, Brasilien 2020.

Ett kritiserat frihandelsavtal mellan EU och de så kallade Mercosurländerna i Sydamerika kan efter 20 år bli verklighet. Flera medlemsländer motsätter sig avtalet, som hotar urfolk och miljö, men EU-kommissionen kan kringgå vetoprocessen med hjälp av en avtalsteknisk krumbukt.

Ett så kallat associationsavtal (ett avtal mellan EU och andra länder som innehåller flera områden, till exempel handel och politik) mellan EU och Mercosur (Brasilien, Argentina, Uruguay och Paraguay) har förhandlats i nästan 20 år. Avtalet godkändes ”i princip” 2019 och befinner sig nu i en fas av juridiska justeringar, så kallad ”legal scrubbing”. Kritiken mot avtalet har varit massiv, från både civilsamhället, urfolksorganisationer och forskare, främst på grund av bristande åtaganden angående urfolks rättigheter, miljö och giftiga bekämpningsmedel.

2021 bildades en svensk koalition mot avtalet, som ingår i en större internationell allians. Flera medlemsländer i EU säger också nej till avtalet i sin nuvarande form, exempelvis Frankrike och Belgien.
 
För att ingå associationsavtal måste samtliga medlemsländer vara överens, och EU-kommissionen, som förhandlat fram avtalet, har haft stora svårigheter att få det ratificerat. Den ideella organisationen Amazon watch Sverige har uppgifter om att kommissionen nu vill försöka kringgå regeln om enhällighet genom att dela upp (”splitta”) avtalet, så att handelsdelen blir självständig. Som sådan kan den godkännas utan medlemsstaternas bifall, utan det räcker med majoritet i ministerrådet.

Ministrarna ska debattera

I morgon fredag hålls ett möte med EU:s handelsministrar där bland annat Mercosuravtalet ska tas upp, och Amazon watch menar att det är oroväckande för de demokratiska principerna att kommissionen överväger att ingå ett handelsavtal som flera stater sagt nej till.

– Vi tycker det är uppenbart, de vet att de inte får igenom det på annat sätt. En resolution från Europaparlamentet tidigare i år kom fram till att det här avtalet inte kan godkännas i sin nuvarande form, säger Karin Ståhl på Amazon watch Sverige.

Om avtalet går igenom kommer det framför allt att sätta högre press på urfolken och deras territorier, säger Karin Ståhl.

– Det innebär ökad skövling av regnskogen i framför allt Brasilien, eftersom vi får ett ökat incitament för de här varorna. Tanken är att Europa ska skicka teknik och bilar, och Mercosur-länderna skickar råvaror som kött, soja och socker, en industri som redan breder ut sig i regnskogen. Brasilien godkänner också väldigt många bekämpningsmedel som Europa har förbjudit.

Syre har sökt handelsminister Johan Forssell, som ska återkomma med svar. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV