Radar · Politik

Shekarabi: “Karensavdraget är orättvist”

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S)  tycker att karensavdraget är orättvist.

Nu ska karensavdraget ses över. Ardalan Shekarabi anser att modellen är orättvis och drabbar de som har lägst lön och inte kan jobba hemifrån.

Karensavdraget är det avdrag som arbetsgivaren gör på den anställdes sjuklön första dagen i en sjukperiod. För att minska smittspridningen infördes en ersättning för avdraget under pandemin på 810 kronor före skatt. 

Rätten till ersättning upphör den 31 mars, det vill säga om en vecka.

Systemet slår olika

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S)  anser att pandemin har visat att karensavdraget är orättvist för det slår olika beroende på bland annat kön, anställningsform och vilket jobb du har. 

– Det är en orättvis modell för det drabbar de människor som har arbeten där de inte kan ha makt över arbetsplats och arbetstid och det innebär att de inte kan arbeta hemifrån, säger Ardalan Shekarabi till Syre och fortsätter.

– De som drabbas främst av karensavdraget har dessutom lägre lön så det får också en större ekonomisk effekt av avdraget.

Nu tillsätter regeringen en utredning för att se över karensavdraget och sjuklönen.

Risk att folk jobbar när de är sjuka

Utredaren Ann-Zofie Dufvander, professor i sociologi och demografi vid Stockholms universitet, ska se över hur systemet kan bli mer rättvist och motverka riskerna för att människor jobbar fast de är sjuka.

– Den ekonomiska tryggheten behöver stärkas för att motverka att människor går till jobbet sjuka. Det är uppenbarligen en fråga som engagerar väldigt många människor i vårt land, fackförbundet Kommunal har till exempel samlat ihop nästan 100 000 namnunderskrifter för att få till en förändring bara de senaste veckorna, säger Ardalan Shekarabi.

På Socialdemokraternas partikongress i november beslutades att regelverket för karensavdrag ska ses över. Då fanns det även förslag på att karensavdraget ska tas bort helt. Hur ser du på det?

– Det här är en total översyn som görs och utredaren har fria händer att föreslå de lösningar som utredaren finner lämpliga, säger Ardalan Shekarabi.

Ersättning för avdraget tas bort nästa vecka. Finns det anledning att ändra på det?

–  Det är en ersättning som löper ut den 31 mars med anledning av de ändrade förhållandena kring pandemin. Men självklart kommer erfarenheterna av karensersättningen kunna vägas in i den här utredningen då har vi erfarenhet av två år med ersättning under karensperioden. Då kan vi se de hälsoekonomiska effekterna av det.

Utredningen ska vara klar senast den 29 september 2023.