Radar · Inrikes

Ingen garanti för var svenska vapen hamnar

Insatschef Michael Claesson (vänster) under försvarsmaktens digitala pressträff om utvecklingen i Ukraina och Sveriges närområde.

Under försvarets pressmöte under torsdagen konstaterade insatschef Michael Claesson att säkerhetsläget för Sverige inte förändrats sedan förra veckan. Han konstaterade också att det inte går att utesluta att svenska vapen hamnar i ”fel” händer: ”Det är på något sätt krigets natur”.

Efter exakt en månad sedan Rysslands invasion av Ukraina tyder mycket på att kriget kan bli långvarigt. Det konstaterade Michael Claesson när han gick igenom hur Försvarsmakten ser på säkerhetsläget för Sveriges del.

– Risken för väpnat angrepp mot Sverige är låg men kan inte uteslutas, sade han.

På en specifik fråga från P4 Gotland om Gotlands utsatthet och det faktum att Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj i sitt tal till riksdagen lyfte upp att rysk propaganda visat hur Ryssland skulle kunna ta över Gotland, blev svaret detsamma.

– Vi kan inte bortse från att ön ligger där den ligger. Men vi ser inget överhängande militärt hot.

Samtidigt har nu Försvarsmakten ökat antalet beredskapsstyrkor, som sedan en tid tillbaka är i full sysselsättning.

"Upp till ukrainska myndigheter"

Under onsdagen meddelade regeringen att Sverige kommer att skicka 5000 nya pansarskott till Ukraina. Men på Syres fråga om Sveriges vapentillskott kan dra ut på kriget och lidandet hänvisade Michael Claesson till att det är politiska beslut som tagits.

– Man kan ta avstamp i FN-stadgans artikel 51 om varje lands rätt till att försvara sig själv och sitt territorium och sin befolkning. Att då demokratiska länder väljer att stödja den ambitionen, det är ju egentligen där själva grundfrågan ska placeras. Och i vårt så fall har ju svenska regeringen tagit ställning till att faktiskt genomföra det här stödet, sade han.

Finns det risk att svenska vapen hamnar i händerna på den högernationalistiska/nazistiska Azovbataljonen eller ryska styrkor? Hur ser ni på det?

– De politiska beslut som ligger till grund för att vi bidrar med vapen Ukraina innebär att vi överför vapen till den ukrainska regeringens kontroll.  Och hur man väljer att disponera den gåvan eller det bidraget, det är ju faktiskt upp till de ukrainska myndigheterna. Så när det gäller hur de distribueras och till vem så är det faktiskt upp till dem. Det ingår ju i den politiska bedömning som gjorts och som föregår beslutet.

– När det gäller inte minst den målande beskrivning som Magnus (Magnus Gimås från Markstridsskolan som medverkade på pressmötet, reds anm.) har gett av strid i bebyggelse, där fronter skiftar och man rör sig dynamiskt över stora ytor, så går det aldrig att utesluta att – vare sig det är svenska pansarskott eller andra vapensystem – på olika sätt tas över av andra. Det är på något sätt krigets natur och en risk man får vara beredd att ta.