Radar · Miljö

FHM: ”Värmen farlig för alla”

SMHI varnar för höga temperaturer i stora delar av landet de närmaste dagarna.

SMHI utfärdade på torsdagen en varning för höga temperaturer i stora delar av landet. För vissa kan värmen bli ett problem – och det gäller även dem som inte ingår i en riskgrupp.

Från torsdag till måndag väntas dygnets högsta temperatur nå minst 26 grader i bland annat östra Götaland, stora delar av Svealand och södra Gävleborgs län. SMHI har därför utfärdat en gul varning som innebär att de höga temperaturerna kan medföra vissa risker för allmänheten och att enskilda personer eller grupper som är särskilt känsliga kan drabbas allvarligt.

– Generellt har vi i Sverige en dålig uppfattning om hur farlig värmen kan vara. Den kan vara farligt för alla, inte bara för riskgrupper, säger Elin Andersson, utredare inom miljöhälsa på Folkhälsomyndigheten.

Äldre, kroniskt sjuka och funktionsnedsatta personer är förstås extra utsatta. Men även friska, yngre kan bli sjuka av värmen, liksom gravida, små barn och elitmotionärer.

Värmekänslig av medicin

– Det gäller även personer som tar vissa mediciner, de kan bli mer värmekänsliga, säger Elin Andersson.

De mediciner som kan påverka kroppens vätske- och värmereglering är antidepressiva läkemedel, vätskedrivande läkemedel, betablockerare och neuroleptika, det vill säga vanliga mediciner som tas av hundratusentals svenskar.

– Tar man den typen av läkemedel är det bra att ta kontakt med sin läkare när det blir en värmebölja. Ibland kan man behöva ändra dosen tillfälligt, säger Elin Andersson.

När det gäller små barn under fem år har de inte hunnit utveckla sin förmåga att svettas ordentligt.

– De behöver hjälp med att hålla sig svala och fylla på med vätska kontinuerligt. Ett annat tips är att servera extra vätskerik mat, till exempel grönsaker och frukt, säger Elin Andersson.

Forskning har visat att värmen även kan öka risken för gravida att föda i förtid.

– Det kan medföra risker för både mamma och barn.

Kan dricka för mycket

Den farligaste följden av långvarig värme är att man kan bli uttorkad. Uttorkning drabbar ofta äldre och personer som anstränger sig fysiskt. Men det kan också vara tvärtom: Att man dricker så mycket vatten att saltbalansen i kroppen rubbas. Tillståndet, hypernatremi, ökar under sommaren och är vanligt hos bland annat elitmotionärer och personer som deltar i motionslopp. Om saltnivåerna i blodet sjunker kan det leda till illamående, yrsel, muskelkramper och i värsta fall koma.

– Vårt generella råd är att man ska dricka mer än vanligt när det är varmt. Men vad som är lagom beror på vem man är. Till exempel ska personer med vissa typer av njursjukdomar inte dricka hur mycket som helst. Det måste man kolla med sin läkare.

Elin Andersson berättar att värmeslag är ovanligt i Sverige. Desto vanligare är så kallad värmeutmattning.

– Man kan känna sig trött, yr, orkeslös, illamående och få en förhöjd puls. En värmeutmattning kan bli allvarlig och övergå i ett värmeslag. Pulsen blir ännu högre då samtidigt som kroppens värmereglering slutar att fungera. Kroppstemperaturen kan gå upp.

Andra symtom är att svettningen kan upphöra helt och att man tappar medvetandet.

– Misstänker man värmeslag ska man alltid ringa 112, säger hon.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV