Radar · Miljö

Sänkt reduktionsplikt riskerar både klimatet och industrin

Diesel som säljs i Sverige består till 40 procent av förnybara energislag, vilket bidrar till omställningen från fossila bränslen. Detta riskeras nu när fyra partier i riksdagen föreslår att den obligatoriska inblandningen av biobränsle sänks eller helt tas bort. Ett dråpslag mot klimatet och industrin, menar företrädare för svenska biobränsleproducenter.

Förutom negativa effekter för miljön kan minskning av reduktionsplikten slå mot den inhemska industrin som producerar bränsle som ersätter den fossila dieseln.

– Jag undrar varför exempelvis Moderaterna kan komma med sådana förslag. Ett parti som ofta stödjer näringslivsutveckling. Obegripligt att man vill slakta reduktionsplikten. Det är svårt att förstå, säger Gustav Melin, vd på Svenska bioenergiföreningen, Svebio.

Reduktionsplikten kräver att den som säljer bensin eller diesel ska blanda in en viss andel förnybara drivmedel. Störst betydelse har det för dieseln, där 40 procent består av biodrivmedel. Systemet anses ha betydelse både för klimatet och för ekonomin eftersom biodrivmedlen ger en säkrare energiförsörjning och bidrar med arbetstillfällen, enligt Svebio. 

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har nyligen lagt motioner som på olika sätt vill inskränka reduktionsplikten.

Dyrt vid pumpen

Det är de höga bränslepriserna som fått flera partier att i motioner till riksdagen kräva att reduktionsplikten sänks. Men företrädare för biodrivmedelsindustin menar att det är en missriktad politik som inte kommer sänka priserna vid pumpen.

– Det är inte biodrivmedlen som har ställt till det här så att priserna är så dyra. Det är framför allt kriget, den internationella marknaden och att vi behöver en diesel som har bra egenskaper för vårt kalla klimat som det beror på, säger Gustav Melin.

– Vill man ha låga dieselpriser så kan staten se till att vi producerar mer biodiesel på svensk råvara. Den är mycket billigare i dagens läge. Svensk biodiesel kostar 13 kronor litern att producera vilket är lägre än den fossila dieseln. Håller vi fast vid reduktionsplikten kan det dessutom bli ännu billigare eftersom volymerna som produceras ökar med tiden.

Frågan är om det måste finnas en tvingande lag. Kan inte inblandningen fortsätta även om riksdagen tar bort kraven?

– Det blir osäkert att investera om det inte finns en säker marknad. Att ha en bestämd kvot fungerar bra för långsiktigheten. En satsning på en fabrik behöver 10 år på sig att betala sig.

Gustav Melin, vd på Svensk biobränsle, Svebio
Gustav Melin, vd på Svensk biobränsle, Svebio. Foto: Erik Cronberg

Biobränslen från avfall

Men konkurrerar inte produktion av biobränsle med matproduktionen?

– Väldigt få tänker på att vi hela tiden lägger ner odlingsmark i Europa. Länge talades om ett mjölkberg och ett köttberg av mat som överproducerats. EU betalar idag för att bönderna inte ska odla marken och sätta den i träda för att få ner överskottet.

Även om det globalt finns stora problem med att folk inte får mat på bordet så beror det egentligen inte på att det saknas livsmedel.

– Det är inget problem att försörja jordens befolkning med mat. Problemet är regeringar, krig, korruption och lagar som inte följs.

Men består inte biodieseln av importerade sockerrör och palmolja?

– Absolut inte på den svenska marknaden. Men jag är positiv till både sockerrör och palmolja men de måste odlas på ett bra sätt utan att skövla regnskog.

Svenska biodrivmedel framställs i betydande del från slakteriavfall vilket på lång sikt inte är hållbart eller tillräckligt. Produktionen måste därför stöpas om till andra råvaror, som avfall från jord och skogsbruk. Och även om odlingen av raps för rapsoljan har ökat kraftigt de senaste femton åren så kan det odlas betydligt mer utan att påverka annan odling på grund av olika växtföljder.

Omställning till elbil tar tid

Elbilen förutspås på sikt ersätta dagens diesel- och bensindrivna fordon men utvecklingen går långsamt med endast några procent om året. Under överskådlig tid kommer dagens redan existerande bilar finnas i trafik och behöva bränsle.

Den politiska frågan handlar om vad detta bränsle ska bestå av, fossila bränslen eller med en inblandad andel biobränslen eller i vissa fall hundra procent biobränslen. Hur regelverket utformas får konsekvenser för den inhemska produktionen som behöver långa och förutsägbara regler för att kunna investera. Även för klimatet får beslut om reduktionsplikten följder eftersom regelverket är ett av de snabbaste sätten att höja eller sänka utsläppen av växthusgaser på kort sikt.

Vad är ditt budskap till de politiker som vill sänka reduktionsplikten?

– Att det kommer inte bli det resultatet som de tänker sig. Priset kanske sjunker några månader men inte längre. Men om vi får fram mer egen produktion så kommer priserna sjunka, säger Gustav Melin.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV