Radar · Politik

Moderaterna vill pausa miljööversyn av vattenkraft

Moderaterna kräver att översynen av svenska vattenkraftverk pausas.

Moderatledaren Ulf Kristersson vill inte att miljötillstånden för Sveriges vattenkraft ska omprövas och kräver nu att regeringen stoppar omprövningen. Det meddelade han under ett tal på måndagen, rapporterar Dagens Industri.

För att säkerställa att Sveriges vattenkraft uppfyller modern miljölagstiftning fattade regeringen år 2020 beslut om att miljötillstånden för samtliga vattenkraftverk i Sverige ska omprövas. Omprövningen, som även har efterfrågats av EU, beräknas ta drygt 15 år och har välkomnats av branschföreträdare och miljöorganisationer, bland annat Naturskyddsföreningen.

Men trots den tidigare energiöverenskommelsen mellan regeringen och M, C och KD om att produktionsbortfallet från vattenkraften i översynen inte får vara mer än 1,5 TWh, kräver Moderaterna nu att översynen pausas. Det meddelade M-ledaren Ulf Kristersson under sitt tal på Industridagen på måndagen, rapporterar Dagens Industri. Anledningen är att Moderaterna anser att bortfallet riskerar att bli för stort och att det i sin tur utgör ett hot mot den svenska elproduktionen – där vattenkraften står för ungefär 45 procent.

”Det här går bara inte. Jag vill därför att regeringen pausar omprövningarna av vattenkraftens miljötillstånd” sa Ulf Kristersson under sitt tal, enligt Dagens Industri.

Ulf Kristersson vill också att svensk kärnkraft behålls och byggs ut samt att miljöbalken ses över, bland annat för att möjliggöra snabbare processer för utfärdandet av olika miljötillstånd.

”Blir jag statsminister efter valet så kommer det att vara en mycket högt prioriterad fråga” sa Ulf Kristersson.