Radar · Politik

Pensionärer kan få 1000 kronor mer i månaden

Det omdiskuterade förslaget om garantitillägg för pensionärer går på remiss i dag.

Pensionärer med låg inkomst ska få mer i plånboken. Det har Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet enats om. Nu går förslaget ut på remiss innan det är dags för riksdagen att säga sitt.

Förslaget om en ny förmån i bostadstillägget för pensionärer går i dag ut på remiss. Det så kallade garantitillägget har tagits fram av regeringen tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, och är tänkt att långsiktigt förbättra den ekonomiska situationen för pensionärer med låga inkomster.

Enligt förslaget ska tillägget betalas ut automatiskt till personer som har en allmän inkomstgrundad pension på upp till 14 350 kronor per månad. Det maximala tillägget uppgår till 1 000 kronor per månad och betalas ut till personer vars allmänna inkomstgrundade pension uppgår till 11 850 kronor per månad. Mellan dessa belopp fasas tillägget gradvis ut  och lägsta belopp som betalas ut kommer att bli 50 kronor i månaden.

Medför höjt bostadstillägg

Omkring 950 000 personer berörs av tillägget, och som en följd av att förmånen införs höjs samtidigt fribeloppen i det befintliga bostadstillägget. Som resultat kommer 200 000 personer att få ett höjt bostadstillägg, och sammantaget kommer drygt en miljon personer att få en högre inkomst med i genomsnitt 750 kronor i månaden genom reformen, enligt förslagets beräkningar. Första utbetalningen av garantitillägget föreslås ske i augusti 2022 och den totala kostnaden beräknas bli drygt 9 miljarder kronor år 2023. Reformen ska finansieras via statens budget.

Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar har kallat garantitillägget för ”den största pensionsreformen i modern tid”, men det finns ingen garanti för att förslaget går igenom i riksdagen. Partierna utanför överenskommelsen har hittills förhållit sig avvaktande, och det har till exempel uttryckts kritik mot att Pensionsgruppen inte har varit inkopplad.

Förslaget går ut till 32 remissinstanser, bland andra Försäkringskassan, Diskrimineringsombudsmannen och flera intresseorganisationer för pensionärer samt ett antal fackförbund. Remisstiden går ut den 11 mars och ett beslut från riksdagen väntas under försommaren.