Radar · Mänskliga rättigheter

Klimataktivist får människorättspris

Anabela Lemos får årets Per Anger-pris för sin kamp för klimaträttvisa i Moçambique.

Anabela Lemos, som kämpar för klimaträttvisa för bönder i Moçambique, får årets Per Anger-pris, regeringens utmärkelse för mänskliga rättigheter och demokrati. ”Att en klimataktivist får priset visar att klimaträttvisa är en fråga om mänskliga rättigheter”, säger Caroline Källner på Forum för levande historia. 

Per Anger-priset är svenska regeringens internationella pris för mänskliga rättigheter och demokrati och i år tilldelas det klimataktivisten Anabela Lemos från Moçambique. Hon får priset för att i över 20 år ha kämpat för de bönder som tvingas lämna sina hem för att ge plats åt gas- och kolutvinning.

– De har varken rättigheter eller möjligheter att säga ”nej, inte på min mark”. Både människors rättigheter och tillståndet för miljön och klimatet har försämrats de senaste åren. Det är det vi kämpar emot, säger Anabela Lemos i ett pressmeddelande.

Global uppmärksamhet

Lemos leder också miljöorganisationen Justiça Ambiental och är aktiv i protesterna mot utvinning av naturgas i Cabo Delgado i norra Moçambique, ett samhälle där majoriteten av befolkningen lever i extrem fattigdom. Hennes arbete har skapat global uppmärksamhet kring flera klimatförstörande projekt, vilket har lett till att processer saktats ned och ansvariga företag kunnat ställas till svars.

Juryns motivering: Anabela Lemos har i över 20 år kämpat för klimaträttvisa i Moçambique. Trots hat och hot driver hon en kamp mot multinationella bolag som skövlar och exploaterar småskaliga bönders mark och tvingar bort dem från deras hem. Anabela Lemos arbete visar tydligt att mänskliga rättigheter och klimaträttvisa är tätt sammanlänkade. 

"Hänger samman"

Det är första gången som Per Anger-priset går till en miljöförsvarare.

– Anabela Lemos för en kamp mot miljörelaterade orättvisor som slår mot utsatta människor. Att en klimataktivist nu får priset visar att klimaträttvisa också är en fråga om mänskliga rättigheter. De hänger samman, och är en av vår tids stora utmaningar, säger Caroline Källner, tillförordnad överintendent på Forum för levande historia, i pressmeddelandet.

Per Anger-priset instiftades 2004 för att uppmärksamma de insatser den svenske diplomaten Per Anger gjorde under andra världskriget då han räddade ungerska judar undan Förintelsen. Forum för levande historia har regeringens uppdrag att årligen dela ut priset, och Anabela Lemos mottar utmärkelsen vid en ceremoni i Stockholm den 31 mars.