Energi · Syre förklarar

Så investerar du grönt och hållbart

Om man vill minska sin klimatpåverkan är det viktigt att hålla koll på var ens sparpengar ligger investerade så de inte går till icke-hållbara verksamheter.

Den finansiella marknaden dras inte med det bästa ryktet när det kommer till hållbarhet. Men det finns ljusglimtar. Efter att tusentals bankkunder har klagat har svenska banker kraftigt minskat lån till kol- och oljebolag. Här är några handfasta råd för att spara pengar klimatsmart.

Att spara klimatsmart liknar på många sätt hållbart sparande, som tar fasta på värden som miljö, etik, jämställdhet och social- och ekonomisk hållbarhet. Det finns inga genvägar eller enkla svar på hur man ska lyckas bäst. Viktigast är att tänka på att anpassa sparandet efter ens egna behov och förutsättningar. Behöver du pengarna inom kort till annat så bör riskerna hållas nere, marknaderna går upp och ned. Det kan trots allt vara så att din livsstil som flygresor, konsumtion och köttätande har större påverkan på ditt klimatavtryck än var dina sparpengar är placerade. Det sagt, så hindrar det inte att man tänker grönt även när det kommer till investeringar så man inte i onödan sponsrar fossila bränslen, krigsindustrin eller exploaterande verksamheter. 

Sätt press din bank

Det går att påverka sin bank. De fem största bankerna i Sverige har kraftigt minskat sina lån (-48 procent) till kol- och oljebolag efter påtryckningar från sina kunder. Det visar en ny granskning från Fair finance guide, Naturskyddsföreningen och Greenpeace i jämförelse med tidigare rapport. Enligt granskningen var det Handelsbanken som hade gjort störst förbättring och är nu en av två storbanker i världen som helt sagt nej till att finansiera bolag som expanderar utvinningen av fossila bränslen. Trots steg i rätt riktning fortsätter pengaflödet till bolag som expanderar sin utvinning (68 miljarder kronor), vilket strider mot Parisavtalet. Bland annat har SEB, Nordea, Swedbank och Danske Bank lånat ut 17 miljarder till Fortum som har kolkraftverk i Ryssland, enligt granskningen. Fair finance guide driver en kampanj där man kan mejla in till sin bank och kräva att den arbetar hårdare med hållbarhet. 

Det kan vara svårnavigerat om man vill satsa sina pengar på hållbara fonder
Det kan vara svårnavigerat om man vill satsa sina pengar på hållbara fonder. Ett sätt är att hålla koll efter svanenmärkta fonder. Foto: Seth Wenig/AP/TT

Gröna banker

Vinnarna i Fair finance guides genomgång var två uttalat gröna banker, Ekobanken och Jak medlemsbank. Hur såg deras profiler ut då? Som exempel ställer sig 
Ekobanken bakom 99 procent av de viktigaste standarderna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Banken har en policy att endast låna ut pengar till verksamheter som gynnar samhället socialt, kulturellt eller miljömässigt, såsom skolor, ekologisk odling, förnybar energi, rättvis handel, tidskrifter, kulturhus, sociala arbetskooperativ och konstnärlig verksamhet, skriver Fair finance guide. Vidare lånar Ekobanken inte ut pengar till företag som är aktiva inom vapen, gruvor, olja & gas och icke-förnybar energi. Ekobanken är den enda banken i Sverige som öppet redovisar vilka företag som banken ger lån till. Jak medlemsbank har genomgående höga betyg i granskningen förutom att den har fått böter av Finansinspektionen för brister i rutiner för att motverka penningtvätt. Jak medlemsbank redovisar inte öppet alla företagslån. 

Hitta hållbara fonder

Om man inte själv har lust eller ork att leta efter enskilda aktier finns det många fonder som marknadsför sig som gröna och hållbara. För att hålla koll på vilka fonder som investerar i fossil energi finns det olika sajter att ta hjälp av. Några exempel är Hållbarhetsprofilen som drivs av Sweden’s Sustainable Investment Forum (Swesif), Fair finance guide, eller söka på Fondkollen, som är Fondbolagens förenings sökverktyg. På den sistnämnda måste du själv skriva in dina sökkriterier. Analysföretaget Morningstar erbjuder ett verktyg för hållbarhetsbetyg. Det finns också Svanenmärkta fonder. Ett mer grundligt sätt att söka hållbarhetsinformation är att själva studera fondernas informationsbroschyr och årsberättelse. Vad som räknas som hållbart eller klimatsmart kan variera mellan sökverktygen så det är bra att hålla sig uppdaterad vad som gäller. 

Sju snabba tips

– Välj bort bolag och fonder med klimatpåverkan och som inte respekterar hållbarhetsfrågorna (miljö, ekonomi och social). 

– Att välja bort är inte lika kraftfullt verktyg dock som att aktivt investera i hållbarhet, eller i sektorer som klimatsmart teknik. Det ger bra företag mer resurser att vidareutveckla sig.

– Ha koll på fondavgifterna så de inte äter upp hela vinsten. Ibland är man tvungen att betala en högre avgift eftersom fonden marknadsför sig som grön.

– Nästan alla personer som arbetar äger fonder genom sitt pensionssparande. På Pensionsmyndighetens hemsida går det att söka hållbara fonder. 

Naturskyddsföreningen tipsar om att man kan satsa pengar via gräsrotsfinansering (Crowdfunding) på miljöfrämjande projekt och bolag. Ha koll på hur projekten betalar tillbaka, om det ger vinst, andelar eller om det rör sig om donationer. På sajterna Oneplanetcrowd och Abundence finns tusentals projekt. 

– Om du tänker låna pengar så finns det ibland gröna alternativ, exempelvis gröna billån eller grön leasing när man väljer en så kallad miljöbil. Många banker erbjuder också gröna bolån med rabatt om du tänker renovera ditt boende för att öka energieffektiviteten eller redan bor i ett energisnålt hus. 

(Fotnot: Syre ger inga rekommendationer för att satsa pengar i något enskilt bolag, bank eller fond. Ovanstående exempel kan se som startpunkter för att söka vidare information)