Radar · Nyheter

Experten: ”Det går att bli rik på att vara grön”

Många fonder säger sig vara gröna men håller inte måttet vilket kan leda till Greenwashing, som är ett problem för hållbarhetsarbetet inom den finansiella sektorn.

I takt med att efterfrågan på det som är miljöriktigt och hållbart ökar har också riskerna för grönmålning (greenwashing) ökat. Det är företag och fondbolag som lovar guld och gröna skogar – bokstavligen – men som inte håller för närmare inspektion. Syre har frågat Jakob König som är expert på finansiella tjänster och hållbara investeringar vid Sverige konsumenter. Han är även projektledare för Fair finance guide, som är ett internationellt initiativ som granskar hur hållbart banker investerar och lånar ut pengar.

Har du några handfasta tips på grönt sparande?

– Svår fråga! Tyvärr, är det inte så enkelt som att gå i matbutiken och hålla utkik efter kravprodukter. Det är inte alltid man kan lita på fondernas egna beskrivningar. Ett tips är att hålla koll på svanenmärkta fonder, som har grundläggande hållbarhetskrav. Det är inte alltid det är supergrönt, men man kan se det som betydligt mindre ohållbart.

I er granskning av bankerna hade ni med två ”ekobanker”, Ekobanken och Jak medlemsbank. Kan man lita på att de verkligen är eko?

– Ja, det tycker jag. Vi granskar årligen bankernas riktlinjer och ekobankerna har betydligt högre krav än vad storbankerna har. En av dem är dessutom helt transparent med var pengarna går, vilket är unikt. Vad det gäller storbankerna så skriver de riktlinjer i sina dokument att de arbetar med hållbarhet men att det är inte alltid det stämmer i praktiken. Det finns stora luckor i redovisningen. Det kan handla om skövlingen av skog i Amazonas, vapenexport till Jemen-kriget eller exploatering av Arktis.

– Det här är saker som många konsumenter förknippar med de värsta sakerna i världen och dit går våra pengar om inte vi gör aktiva val. Det är därför det är så viktigt att göra aktiva val. Man får inte glömma att dit pengarna går idag är den värld vi får imorgon. Vi på Fair finance guide försöker skapa mer insyn och göra det enklare att låta människor påverka genom sina investeringar utan att dumpa hela problemet i deras knä.

Jakob König är expert på finansiella tjänster och hållbara investeringar vid Sverige konsumenter
Jakob König är expert på finansiella tjänster och hållbara investeringar vid Sverige konsumenter. Han tycker att EU ska ändra sin klassificering av fonder och ta bort den ljusgröna kategorin. Foto: Sveriges konsumenter

På EU-nivå har en rad nya direktiv kommit kring vilken typ av hållbarhetsrelaterad information som finansiella företag måste lämna till investerare, den så kallade SFDR, vilket står för Sustainable Finance Disclosure Regulation. Den syftar till att styra om kapitalflödet mot hållbar finansiering och öka transparensen. De nya reglerna började tillämpas i mars 2021. För att den finansiella sektorn ska kunna ta en central roll i klimatomställningen krävs att investerare kan lita på att gröna investeringarnalever upp till vad de lovar. Vid årsskiftet kommer kraven att skärpas skärpas vilka fonder som kan marknadsföras som hållbara inom EU, vilket har lett till att många fondförvaltare har ändrat sin gradering från mörkgrön till ljusgrön.

Finansinspektionen har kommit med en ny rapport kring hur försäkrings- och tjänstepensionsföretag redovisar hållbarhetsinformation. Hur viktig är frågan ?

–  Enligt EU:s regelverk ska man klassa fonder enligt tre olika färger när det kommer till hållbarhet, grå är sämst, ljusgrön ska vara bättre och mörkgrön bäst. Men vi tycker att reglerna har varit för luddiga och slapphänta. Klassningen har lett till greenwashing av fonder som inte alls håller måttet. Vi har till och med hittat ljusgröna och mörkgröna fonder som investerar i kolbolag, ryska statskontrollerade bolag och regnskogsskövling. Vi vill ta bort helt den ljusgröna färgen och byta den till en gul som signalerar att det faktiskt inte är så hållbart. Regelverket har öppnat upp för att marknadsföra sig som grön även om man inte är det. Det är ett jättestort problem eftersom det lurar folk att tro att de investerar grönt och då inte heller efterfrågar fler gröna produkter, vilket minskar suget för grönt sparande.

Går det att att bli rik och ändå vara grön, eller finns det en motsättning mellan hållbarhet och ekonomisk tillväxt?

– Jag skulle vilja säga att det går att bli rik på att vara grön. De företag som har varit tidiga ute med att ställa om till hållbarhet har ofta blivit ekonomiskt framgångsrika. Ett problem är att mycket inom den finansiella världen är grundat på kortsiktighet medan hållbarhet är ett långsiktigt arbete. Jag är övertygad om att hållbart sparande kommer vara mer fördelaktigt ekonomiskt i det långa loppet även om det kan variera på kort sikt. Vi ser hur det påverkar företag allt mer vad det gäller tillgången på resurser och energipriser och att då tänka hållbarhet och effektivisering ger dem en fördel.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV