Radar · Miljö

Drastisk minskning av kanadensiska isbjörnar 

En isbjörnsunge i närheten av staden Churchill i Kanada.

Isbjörnarna försvinner snabbt från den västra delen av Hudson Bay, på södra spetsen av kanadensiska Arktis, enligt en ny statlig undersökning. Klimatförändringar ses som en anledning till minskningen. 

Forskare har flugit över regionen i östra Kanda – där staden Churchill ligger, ett turistmål som kallas ”världens isbjörnshuvudstad” – vart femte år för att räkna antalet isbjörnar och uppskatta beståndets utveckling. 

Under den senaste kartläggningen i slutet av augusti och början av september 2021, vars resultat släpptes tidigare denna månad, räknades 194 björnar och utifrån det uppskattar man att det totalt finns 618 isbjörnar, en minskning från 842 isbjörnar fem år tidigare. 

Framför allt antalet björnhonor och ungar har minskat drastiskt. 

”De observerade minskningarna överensstämmer med mångåriga förutsägelser om de demografiska effekterna av klimatförändringar på isbjörnar”, skriver forskarna. 

Andra orsaker till minskningen som nämns i rapporten är jakt och att isbjörnar kan ha flyttat till andra områden. 

Havsisen, isbjörnarnas livsmiljö, har försvunnit i en alarmerande takt då områden längst norr värms upp i en mycket snabbare takt än övriga klotet. 

Havsisen har blivit tunnare, smälter tidigare på våren samt fryser senare på hösten. 

En rapport som publicerades för två år sedan i tidskriften Nature Climate Change antydde att denna trend kan leda till att dessa djur närapå utrotas och noterade att det på 1980-talet fanns 1 200 isbjörnar på Hudson Bays västra stränder.